"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-29

Protein ger ledtrådar om evolutionen

NYHET Ana Virel, Umeå universitet, har i sin avhandling i detalj studerat proteinet α-actinin. Genom att ta reda på hur proteinet skiljer sig åt i olika organismer har hon fått mer kunskap om evolutionen.

Proteinet α-actinin är viktigt för många olika processer som sker i våra celler, t.ex. när celler rör sig, när muskler dras samman och när celler delar på sig. Ana Virel har i sin avhandling jämfört proteinet från många olika levande organismer, allt från amöbor till ryggradsdjur. Tillsammans med sina kollegor har hon funnit att detta protein genom evolutionen har förändrats i sin struktur men att det fortfarande har samma funktioner.

Dessutom har Ana Virel isolerat och i detalj studerat α-actinin från den primitiva parasiten Entamoeba histolytica. Parasiten orsakar ca 50 000 dödsfall per år, framförallt i de fattiga delarna av världen. När parasiterna går till angrepp skadar de tjocktarmens vägg, med sårbildning och blödning som följd. Ana Virel har genom sina studier av α-actinin ökat kunskapen om parasiten och dess infektionsmekanism. Det verkar nämligen som om α-actinin fäster sig på utsidan av en molekyl i parasiten. Molekylen är viktig för att parasiten ska kunna vidhäfta till värdceller i tarmen.

Lördagen den 9 december försvarar Ana Virel, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Molecular characterization and evolution of alpha-actinins: from protozoa to vertebrates. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3 A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är Dr. Kristina Djinovic Carugo, Faculty of chemistry, University of Vienna.

För ytterligare information, kontakta:

Ana Virel, kemiska institutionen Telefon: 090-786 54 62
E-post: ana.virel@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman