"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-14

Proteinforskare prisas av Nordeas Norrlandsstiftelse

NYHET Elisabeth Sauer Eriksson, professor i strukturbiologi vid Umeå universitet, får Nordeas pris till livsvetenskaplig forskning. Hon är en internationellt framstående forskare inom området röntgenkristallografiska studier av proteiners struktur. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober.

Proteinkemi är ett forskningsområde i framkanten vid Umeå universitet och Elisabeth Sauer Eriksson är en av forskarna som starkt bidrar till detta.

– Jag känner mig hedrad och väldigt glad över priset. Priset ser jag som ett kvitto på framgång för hela forskargruppen och alla de grupper som vi har samarbetat med och som vi samarbetar med nu. Alla spännande resultat hade inte varit möjliga utan dessa duktiga medarbetare, säger hon.

Elisabeth Sauer Eriksson har studerat i Uppsala och USA innan hon 1996 blev rekryterad till Umeå universitet för att bygga upp kompetensen inom proteinstrukturanalys vid Umeå Center för Molekylär Patogenes, UMCP.

Hon får priset för sina studier om hur proteiner, som ska transporteras i cellen, tillverkas med särskilda inbyggda signaler, så kallade signalsekvenser. En specifik signaligenkännande partikel i cellen (SRP) har till uppgift att binda till denna signal och sedan guida proteinet till rätt plats i eller utanför cellen. Genom att undersöka hur SRP beter sig med och utan dessa signalsekvenser, har Elisabeth och hennes grupp kunnat ge en detaljerad bild av hur SRP fungerar på olika nivåer under proteintransporten. Denna modell kan betraktas som ett vetenskapligt genombrott.

Ett annat forskningsfält som Elisabeth Sauer Eriksson arbetat med är struktur och funktionsstörningar i det humana plasmaproteinet transtyretin, som normalt fungerar som ett bärarprotein för hormonet thyroxin. Detta protein kan veckas fel och ge upphov till ”Skelleftesjukan” eller Familjär Amyloid Polyneuropati (FAP). Hennes forskargrupp har studerat funktionen hos felveckade proteiner, som orsakas av olika mutationer i TTR-genen, och jämfört med normalt protein, vilket har lett till kunskap om vad som orsakar felveckning och bildandet av amyloider.

Förutom forskning har Elisabeth Sauer Eriksson varit ledamot i flera forskningsråd. Hon sitter med i Kungliga Vetenskapsakademins Nationalkommitté för Kemi och kristallografi. Hon har arbetat i flera av Vetenskapsrådets beredningsgrupper där hon även varit ordförande. Hon ingår också i en rådgivande grupp som planerar för den nya strållinjen för proteinkristallografi vid den stora internationella satsningen MAX IV i Lund.

Elisabeth Sauer Eriksson har många internationellt uppmärksammade publikationer i prestigefyllda internationella tidskrifter, såsom Nature, Science, PNAS, Nature Structure and Molecular Biology, Molecular Cell, Journal of Molecular Biology, m fl.. En banbrytande artikel i Science har till exempel blivit citerad mer är 700 gånger av andra författare. Hon har även mottagit flera priser för sina vetenskapliga insatser.

– Det här måste vi naturligtvis fira på något sätt. Något festligt och kul för mina kollegor på kemiska institutionen och min familj blir det absolut, säger Elisabeth Sauer Eriksson.

Om priset

Nordeas pris till livsvetenskaplig forskning är inrättat Nordeas Norrlandsstiftelse. Det instiftades 2010 och tilldelas årligen enskilda framstående forskare vid Umeå universitet med internationell lyskraft som visat prov på nytänkande inom livsvetenskaplig forskning. Priset omfattar alla forskningsområden inom medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med anknytning till livsvetenskap.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Sauer Eriksson Telefon: 090-786 59 23
E-post: elisabeth.sauer-eriksson@chem.umu.se
Läs mer om Elisabeths forskning

Pressbild:

Redaktör: Ingrid Söderbergh