"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-08

Proteinkomplex mot lunginflammation och cancer

NYHET Proteiner som veckas i närvaro av en blandning av oljesyra och enzymet lysozym får nya egenskaper som kan användas mot lunginflammation och cancer, enligt den avhandling som Kristina Wilhelm försvarar vid Umeå universitet tisdag 15 december.

Proteiner spelar en avgörande roll i så gott som alla biologiska processer. För att bli funktionella veckas de till en karaktäristisk tredimentionell struktur. Proteiner som inte veckas rätt kan orsaka sjukdom. Mer än 40 sådana sjukdomar är idag kända, däribland Alzheimers och Parkinsons sjukdom, systemisk amyloidos och typ 2-diabetes. Förutom dessa konformationer så finns också självsammansättande proteinkomplex, där proteiner ändrar sin struktur vid interaktioner dem emellan eller med andra föreningar och får därigenom nya funktioner.

Kristina Wilhelm med medarbetare framställde proteinkomplex genom interaktion mellan lysozym från hästdjur och oljesyra, ELOA (ELOA=Equine Lysozyme & Oleic Acid). ELOA-komplexet producerades på gränsytan mellan den stationära och den mobila fasen i en jonbyteskromatografikolonn som förbehandlats med oljesyra. I olika experiment framställdes komplex med varierande antal oljesyror (11-48 st) bundna till lysozymmolekylen. Komplexet interagerar med sig själv och bildar multimerer bestående av 4 till 30 ELOA-komplex.

I komplexet fastnade proteiner i ett delvis oveckat eller felveckat tillstånd och fick nya egenskaper, bland annat giftighet för celler. ELOA-komplex är giftiga mot cancerceller, vilket visades genom en rad olika analysmetoder. ELOA visade sig också vara giftigt mot bakteriella celler, vilket kan bli användbart vid behandling av infektioner orsakade av bakterien Streptococcus pneumoniae. Detta är av stor vikt eftersom en betydande del av alla lunginflammationer orsakas av S. Pneumoniae.

Proteiners egenskaper och funktioner kan alltså varieras i det oändliga. Detta möjliggör att proteinkomplex, såsom ELOA, med fördel kan användas i terapeutiskt syfte i och med dess förmåga att kunna målsöka oönskade celler.

Kristina Wilhelm är doktorand vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Hon nås på telefon 090-786 56 24 eller e-post kristina.wilhelm@medchem.umu.se.

Tisdagen den 15 december försvarar Kristina Wilhelm, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet sin avhandling med titeln Protein Complexes: Assembly, Structure and Function. Svensk titel: Proteinkomplex: Deras uppbyggnad, struktur och funktion.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Catharina Svanborg, Lunds universitet. Huvudhandledare: Ludmilla Morozova-Roche, Inst. för medicinsk kemi och biofysik.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-29792

Redaktör: Bertil Born