"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-04

PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

NYHET Dödligheten i prostatacancer är lägre i landsting som har en hög aktivitet när det gäller PSA-testning, jämfört med dem som har låg aktivitet. Det visar Umeåforskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Studien som har genomförts av forskare vid Regionalt cancercentrum norr och Umeå universitet baseras på data från Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Studien omfattar alla svenska män som fick diagnosen prostatacancer 1990-2009. Dödlighet på grund av sjukdomen har sedan delats in i län, kopplat till antalet fall av prostatacancer,

– Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med dem som hade lägst, säger Pär Stattin, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor i urologi vid Umeå universitet, som har lett studien.

Eftersom skillnaden i antalet män som diagnostiseras med prostatacancer beror på hur många som genomgår PSA-testning anser Håkan Jonsson, ansvarig statistiker i studien och verksam vid Regionalt cancercentrum norr, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, att man kan tolka resultatet som att en hög nivå av PSA-testning medför en lägre dödlighet i prostatacancer.

– Den PSA-testning vi har studerat är inte organiserad i motsats till screening i randomiserade studier. Därför har vi använt en statistisk metod som utesluter fall från tiden före introduktionen av PSA-testning viket innebär att vi lättare kan se skillnader i dödlighet, säger Håkan Jonsson.

Pär Stattin berättar att resultaten från den aktuella studien överensstämmer med resultat som tidigare har redovisats i en stor europeisk randomiserad studie, vilket han anser ger ytterligare stöd för att PSA-testning ger en viss minskning av dödligheten i prostatacancer. Men eftersom den måttliga vinsten i överlevnad ska balanseras med de negativa sidorna av PSA-testning och tidig behandling ska resultaten inte tas som intäkt för att rekommendera allmän screening för prostatacancer.

– PSA-testning ökar kraftigt risken för överbehandling det vill säga behandling av män med cancer som aldrig skulle gett sig till känna. Dessutom vet vi att de allra flesta opererade män får sexuella biverkningar och att en mindre grupp män drabbas av urinläckage efter operation. Den här studien visar på behovet av förfinade strategier för PSA-testning och bättre behandlingsstrategier för prostatacancer, avslutar Pär Stattin.

Läs studien i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

För mer information om studien, kontakta gärna Pär Stattin. Han kan nås på:Telefon: 073-620 52 51
E-post: par.stattin@umu.se

Porträttbild av Pär Stattin

Redaktör: Karin Wikman