"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-13

Psoriasisbehandling har otillräcklig effekt för var femte patient

NYHET En avsevärt stor del av personer (18 procent) som får systemisk behandling för måttlig till svår psoriasis (tablettbehandling samt injektions- och infusionsbehandling) har fortfarande avsevärda besvär med sin sjukdom. Detta enligt en studie med 2 646 svenska psoriasispatienter, gjord av forskare vid Umeå universitet och Institutet för Hälsa- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund, och nyligen publicerad i Journal of Dermatological Treatment.

Marcus Schmitt-Egenolf
Foto: Mattias Pettersson

– Våra resultat visar att de befintliga behandlingarna som erbjuds inte har en tillräckligt lindrande effekt för patienter med måttlig till svår psoriasis. Så för att hantera deras sjukdomssymtom behöver fler patienter få tillgång till biologiska läkemedel. Samtidigt visar studien att utvecklingen av nya läkemedel för psoriasis är viktig, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är professor i dermatologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och sisteförfattare av forskningsstudien.

För över ett decennium sedan ledde utvecklingen av nya biologiska läkemedel till uppkomsten av nya behandlingar för måttlig till svår psoriasis på sätt som ger större minskning av hudinflammation, låg toxicitet och förbättrad livskvalitet för patienter. Men den studie som Marcus Schmitt-Egenolf lett visar att 18 procent av patienter som får kontinuerlig systemisk behandling fortfarande har utbredd psoriasis och/eller är avsevärt påverkade i sin livskvalitet.

Studien baserades på PsoReg, som är ett nationellt kvalitetsregister för systemisk psoriasisbehandling. I studien ingick 2 646 patienter som fått systemisk behandling under minst tre månader. Patienternas senast registrerade vårdbesök analyserades. Graden av sjukdomssvårighet bedömdes antingen av läkaren och genom att patienterna själva utvärderade sin hudrelaterade livskvalitet.

I jämförelse med patientgruppen som helhet var patienterna med bristfällig behandlingseffekt i genomsnitt yngre och hade en högre BMI. Gruppen led också oftare av psoriasisartrit och var oftare rökare. Gruppen med högre andel ihållande allvarliga psoriasisbesvär rapporterade också en sämre livskvalitet i allmänhet, vilket mättes genom EQ-5D (ett standardinstrument för att mäta och beskriva hälsoutfall).

– Att nästan var femte psoriasispatient hade en hög sjukdomsaktivitet trots pågående systemisk behandling är oroväckande, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Tre rekommendationer utifrån resultaten

För patienter med måttlig till svår psoriasis som får konventionell systemisk behandling borde tillgång till biologiska läkemedel vara en möjlighet. Patienter med måttlig till svår psoriasis som redan får behandling med biologiska läkemedel kan behöva nya behandlingsalternativ. Och psoriasispatienter borde också få stöd för att kunna förbättra livsstilsfaktorer.

Länk till artikeln i Journal of Dermatological Treatment

Om publiceringen:

Journal of Dermatological Treatment, artikel: Real-world outcomes in 2,646 psoriasis patients: One in five has PASI ≥ 10 and/or DLQI ≥ 10 under ongoing systemic therapy. Författare: J.M. Norlin, P.S. Calara, U. Persson, och M. Schmitt-Egenolf. DOI: 10.1080/09546634.2017.1289147

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Dermatologi och venereologi, Umeå universitetTelefon: 090-785 2875
E-post: marcus.schmitt-egenolf@umu.se

Redaktör: Daniel Harju