"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-15

Psykoanalys – en vetenskap om omedvetna självbilder

NYHET Den omedvetna självbilden och den starka driften att behålla den är centrala för det psykoanalytiska kunskapsbegrepp som Tony Sporrong kartlägger i en avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Avhandlingen vill definiera psykoanalysen som en vetenskap och försöker ringa in dess kunskapsobjekt. Freuds bidrag till psykoanalysens egentliga kunskapsobjekt är enbart de observationer som han gjorde omkring sekelskiftet 1900 i samband med sitt arbete med drömmar. Ett mer lovande objekt finns hos den chilenske analytikern Matte Blanco, som hävdar att det finns ett medfött ”icke bortträngt omedvetet system” i motsats till Freuds tanke om ett bortträngt omedvetet system som bildas efter födseln. Matte Blanco kopplar också detta system till våra känslor och kan med hjälp av matematisk mängdlära beskriva logiken i det, kallad symmetrisk logik. Freuds bidrag låter sig lätt beskrivas inom denna logik och framstår då som olika former av tankemisstag.

Med denna bas hämtar avhandlingen material från psykoanalysen, filosofin, ontologin och den nya tvärvetenskapliga neuropsykoanalysen för att beskriva psykoanalysens kunskapsobjekt under sex rubriker: Allmänna egenskaper; Självet; Känslosinnet; Logik; Språk samt Implicit minne och implicit medvetande. Sammanfattningen kallas "det statiska systemet".

Medan författaren letar efter psykoanalysens kunskapsobjekt tränger sig ett annat tema fram i den kliniska vardagen: Våra självbilder. Efter ett antal år samlar sig erfarenheterna till en idé om att vi föds med ett självbildssystem som skildrar oss själva i grandiosa, omnipotenta ordalag. Självbildssystemet tycks dessutom vara skyddat av en självbildsbevarande drift, som är mycket starkare än både sexualdriften och självbevarelsedriften.

Till sist undersöker avhandlingen möjligheten att kunskapsobjektet, sammanfattat som ”det statiska systemet” kan utökas och förenas med idén om ett självbildssystem och finner belägg för att det är möjligt.

Tony Sporrong är pensionerad läkare och psykoanalytiker, bosatt i Stora Rör på Öland. Han är också doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, Umeå universitet, och kan nås på tel. 0485-56 51 97
epost tony.sporrong@psychiat.umu.se
eller tonysporrong@hotmail.com

Måndagen den 21 mars försvarar Tony Sporrong, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Idag är jag inte mig själv" - En undersökning av psykoanalysens kunskapsobjekt ("Today I am not quite myself" - A study of the object of knowledge of psychoanalysis). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal A, psykiatriska kliniken, by 23, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Björn Wrangsjö, Karolinska Institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-40262