"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-07

Psykologiskt test mäter stress på arbetet

NYHET Låga stressnivåer på arbetet är ett bra sätt att förebygga vissa sjukdomar, och idag finns olika typer av tester för att mäta stress. Stefan Holmström, Umeå universitet, menar att det amerikanska stresstestet Job Stress Survey har många fördelar, och skulle passa utmärkt på svenska arbetsplatser.

Stress sammankopplas med flera typer av sjukdomar, och idag utförs regelbundet stressmätningar på arbetsplatser inom olika branscher. Det amerikanska testinstrumentet Job Stress Survey är särskilt utformat för att mäta stress i pressande situationer, som exempelvis tidsbrist, och att mäta stress som beror på bristfälligt stöd från arbetskamrater eller företag.

Stefan Holmström vid Umeå universitet har nu utvärderat testet i sitt doktorsarbete, och han visar att instrumentet fungerar utmärkt på svenska arbetsplatser för att mäta olika typer av arbetsstress. Omkring 1200 personer inom olika yrkesgrupper deltog i studien, de flesta var anställda inom metallindustri och sjukvård i Norrland.

I testet Job Stress Survey får den anställde skatta upplevd stress på en niogradig skala i 30 olika situationer. Stefan Holmström menar att i jämförelse med andra testinstrument är Job Stress Survey praktiskt och går snabbt att genomföra på arbetsplatsen. Andra fördelar är att testet både kan mäta hur stressiga vissa situationer är och hur ofta de uppstår, och att resultaten kan redovisas på ett sätt som är begripligt och meningsfullt för de anställda. Under fyra år har Stefan Holmström också följt två Västerbottensföretag för att särskilt studera hur stress och belastningsskador hör ihop.

Enligt Stefan Holmström råder en hög stressnivå på arbetsplatserna, och endast marginella förändringar har skett under fyra år. Han visar också att stress som är relaterad till den sociala situationen på företagen har klara kopplingar till belastningsproblem, såsom värk i nacke, axlar och armar. Förutom att utvärdera testets mätegenskaper har Stefan Holmström också upprättat svenska normer för metallindustri och sjukvård. Han har särskilt uppmärksammat hur tolkningen av könsskillnader i testresultaten ska utföras.

Fredagen den 9 maj försvarar Stefan Holmström, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Workplace stress measured by Job Stress Survey and relationships to musculoskeletal complaints. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Bt 102, Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Lars R Bergman, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer information, kontakta: Stefan Holmström, institutionen för psykologi, Umeå universitet, tel: 090- 786 60 44, e-post: stefan.holmstrom@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson