"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-08

Psykologmottagningen vid Umeå universitet kan bli framstående utbildningsmiljö

NYHET Psykologmottagningen är tillsammans med Arkitekturskolan och skolan för datavetenskap och kommunikation, båda KTH, de utbildningsmiljöer som kan få Högskoleverkets utmärkelse framstående utbildningsmiljö 2009.

Foto: Björn Andersson

– Det skulle vara oerhört roligt om Psykologmottagningen får utmärkelsen. I så fall har Umeå universitet tilldelats en varje år sedan utmärkelsen infördes år 2007. Då fick dåvarande institutionen för historiska studier den, och i fjol Designhögskolan. Det ligger oerhört mycket jobb bakom varje ansökan. Det är redan ett mycket gott betyg att man går vidare till en fördjupad granskning, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

Umeå universitet nominerade även Genusforskarskolan till årets utmärkelse.

– Det är en utbildning som också håller en mycket hög kvalitet. I år nådde man dock inte ända fram, konstaterar Bergenheim.

Högskoleverkets expertpanel för "Utmärkelsen till framstående utbildningsmiljö2009" har föreslagit tre ansökningar för närmare granskning inklusive platsbesök. Urvalet baseras på expertpanelens bedömning av ansökningarnas innehåll och kvalitet. Vid sin bedömning har expertpanelen beaktat utlåtanden från ämnessakkunnigas granskning av ansökningarna.

De ansökningar som föreslagits för en närmare granskning har på ett tillfredställande sätt redovisat de kvalitetsaspekter Högskoleverket angett som vägledande vid ansökan. De har också i sina redovisningar framstått som framstående utbildningsmiljöer.

– Jag är glad och stolt. För studenter, lärare och all annan personal betyder nomineringen oerhört mycket. Den kan också få betydelse för motsvarande utbildningar och universitetsmottagningar vid övriga lärosäten i landet. Vi ser alla fram emot platsbesöket och mötet med den internationella expertpanelen. Det skall bli spännande och intressant att ta del av deras frågor och kommentarer, säger Britt Wiberg, föreståndare och verksamhetschef för Psykologmottagningen.

Läs om Umeå universitets tidigare miljöer som fått utmärkelsen

Kontaktpersoner: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Britt Wiberg, föreståndare och verksamhetschef, Psykologmottagningen, Umeå universitet Tel: 090-786 66 30
E-post: britt.wiberg@psy.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg