Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 31 jan, 2018

Psykologprogrammet i Umeå är först med att mäta praktiska färdigheter hos studenterna

NYHET OSCE, objective structured clinical examination, är en examinationsform som syftar till att mäta praktiska färdigheter individuellt hos studenterna. Den har nu prövats för första gången på psykologprogrammet i Umeå.

Att träna och examinera färdigheter har på de nya psykologutbildningarna i Umeå kommit att hamna mer i fokus. Om man t.ex. skulle fråga vilken pilot du skulle flyga med: ”en pilot som läst mycket böcker om hur man landar ett plan, eller en pilot som tränat mycket på att landa ett plan”, svarar de flesta att de gärna åker med en pilot som tränat på att landa.Det nya psykologprogrammet vill ge studenterna mer träning i det som kommer att vara psykologers arbetsuppgifter de kommande 10 åren. Det handlar om att kunna bedöma, utreda, ge konsultation, och ge psykologiska behandling och det är det som OSCE examinerar.Examinationen består av ett antal stationer som studenten genomför efter ett strikt tidsschema. Studenten ställs inför ett antal olika kliniska problem och får visa olika typer av färdigheter och förmågor, inför en bedömargrupp bestående av lärare.I fredags var det för första gången dags att pröva OSCE. 18 stationerna var uppsatta, varav fjorton som testade studenterna ”skarpt” i olika situationer och fyra var vilostationer. Studenterna fick 10 minuter på varje station och två minuters ställtid mellan varje station. Till hjälp var elever från musikallinjen på Strömbäcks Folkhögskola inlånade för att agera klienter/patienter.
- Det gick mycket bra, säger Per Höglund, ansvarig för OSCE, men det var intensivt. Vi hann knappt gå på toaletten. Nu ska vi utvärdera OSCE-metoden och se vad vi kan förbättra till nästa gång.

Stationer/ teman
Bedömning av diagnos DSM5
KBT färdigheter att sätta agenda och hemuppgift
KBT färdigheter att göra situationsanalys
Testning WAIS
Förbereda inför utredningsprocessen
Återgivning av testresultat
Kommunikationsfärdigheter kring klienter i konflikt
Konsultation inom elevhälsan
PDT färdigheter: Identifikation av försvarsmekanismer
Färdigheter att ta utvecklingsanamnes av förälder till yngre barn
Samtalsfärdigheter kring motiverande samtal