"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-26

Psykologstudenter visar sina affärsidéer för extern, sakkunnig jury

NYHET Verkligheten kom in i utbildningen, när idrottspsykologstudenterna fick visa sina affärsidéer för en extern, sakkunnig och kritisk expertjury.

– Det här bygger på ett unikt samarbete mellan psykologutbildningen och Handelshögskolan USBE) , förklarar universitetslektor Stefan Holmström, programansvarig för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Under tredje terminen läser studenterna en kurs i ekonomi vid Handelshögskolan och där får de tillfälle att skapa, utveckla och presentera en reell affärsidé.

Nära verkligheten

Kursen leds av universitetsadjunkt Erik Lindberg:
– Min avsikt är att studenterna ska arbeta så nära verkligheten so möjligt. Av den anledningen vill jag att de ska fundera över sitt kommande arbete efter examen. Jag vill att de ska tänka kreativt och i nya banor, närde skapar sina affärsidéer. Därför låter jag dem också presentera sina affärsidéer och tankar för professionella yrkesutövare utanför den akademiska världen.

Extern jury

I år bestod juryn av Göran Wallo, divisionschef och fastighetsansvarig vid Norrbottens läns landsting i Luleå, affärsutvecklarna Johan Vestberg och Fredrik Leek från Uminova Innovation samt informatör Stefan Lybeck från Umeå universitet (skrivare av dessa rader). Följande kriterier bedömdes: affärsmässighet, presentation, kreativitet, drivkraft och genomförbarhet.
– De affärsidéer studenterna presenterade är intressanta och innehåller onekligen en potential. Naturligtvis måste de utvecklas för att fungera affärsmässigt, men detta initiativ är verkligen lovvärt, kommenterar Göran Wallo, för övrigt alumn från Handelshögskolan.

”Psylink” vinnare

I hård konkurrens segrade gruppen med studenterna Sanna Valijani, Carolina Brantmo och Johan Långström. De presenterade en affärsidé kallad ”Psyklink” och består, kortfattat, av ett företag som möjliggör förmedlande av kontakt mellan psyklog och klient via audiovideolänk. Målgrupper är i första hand försvarsmakten och den medicinska sektorn. Gruppen presenterade för övrigt sin idé på ett utmärkt sätt med hjälp av fingerad videokontakt med en soldat i Afghanistan.

Juryn motiverade första platsen på detta sätt:
"Psylink har en unik affärsidé med stor potential och en framtida global marknad."

Redaktör: Stefan Lybeck