"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-09

Psykologstudenternas arbetsmiljö

NYHET Studenter och lärare på psykologprogrammen i Umeå har tillsammans utarbetat förslag på hur man kan arbeta med studenternas arbetsmiljö. Nu presenteras en del av resultaten på den universitetspedagogiska konferensen i Umeå, 10-11 oktober.

Behöver vi verkligen jobba med studenternas arbetsmiljö?

Det är rubriken på Camilla Hakelinds och Jenny Nilssons presentation i samband med konferensen i Umeå. Camilla är studierektor och programsamordnare för psykologprogrammen och Jenny är studievägledare och ansvarig för projektet ”Aktiv studentmedverkan”. De startade en arbetsgrupp efter att ha upptäckt behovet från både lärare och studenter av att arbeta med studenternas arbetsmiljö.

Gruppens arbete

Arbetsgruppen bestod av sex studenter från olika terminer på psykologprogrammen, varav en var Studentarbetsmiljöombud, samt två ur personalen; studievägledare ansvarig för ”Aktiv studentmedverkan” och programsamordnare och studierektor för psykologprogrammen. Gruppen fick till uppgift att ta fram förslag på hur institutionen skulle kunna arbeta med att tydliggöra förväntningar, rättigheter och skyldigheter och skapa utrymme för studenterna att få påverka sin arbetsmiljö.

Vad blev resultatet?

Gruppens arbete har resulterat i tre delar:

  • pedagogiskt dokument med information om förväntningar, rättigheter och skyldigheter,
  • information på webben om vem man vänder sig till om det inte fungerar och
  • en årligt återkommande workshop med utrymme för arbetsmiljödiskussioner.

Blir det nöjdare studenter och lärare?

Hittills har förslagen samverkats med studenter och personal. Studievägledarna Jenny Feltenmark och Jenny Nilsson har varit ansvariga för att publicera de pedagogiska dokumenten på webben och pilottesta workshopen i liten skala. Studenterna har visat engagemang och deltagandet har varit högt på aktiviteterna. Lärarna har varit positiva och intresserat sig för att ge utrymme för aktiviteterna.

Vad händer framöver?

Vi fortsätter att pilottesta dokumenten och arbetssättet i större skala under hösten och diskuterar olika former för utvärdering. Om allt går bra tänker vi oss fullt ut användande av pedagogiskt dokument och implementering av workshop under 2020. Vi tänker också prova en del av modellen i t ex Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, berättar Camilla Hakelind.

Läs mer om Aktiv studentmedverkan