"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-06

Psykoterapeututbildningarna: Grönt ljus från HSV

NYHET Umeå universitets psykoterapeututbildningar får behålla examensrätten, tack vare de åtgärder som vidtagits sedan Högskoleverkets utvärdering 2007.

Högskoleverket skriver i sin bedömning:
”Utbildningen ges inte längre med de kritiserade inriktningarna mot theraplay respektive barnorienterad familjeterapi. Ungdomsterapiinriktningen låg tidigare tillsammans med vuxeninriktningen av utbildningen. Umeå universitet har nu reviderat utbildningen till att i stället omfatta barn- och ungdomsterapi. Diagnostiken har fått en tydligare plats i alla inriktningar samtidigt som integrationen mellan inriktningarna stärkts. Bedömargruppen konstaterar att kraven för att utfärda psykoterapeutexamen uppfylls genom de åtgärder som Umeå universitet redovisat.”

Pressmeddelandet från HSV ger en översikt över de 14 psykoterapeututbildningar i landet som fick anmärkningar vid utvärderingen 2007 och vars åtgärder efter detta nu bedömts.
Beslutet för Umeå universitet finns att läsa i denna pdf.

Se även pressmeddelande från 2007 på
www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2647

Ansvarig för psykoterapiutbildningarna i Umeå är professor Bruno Hägglöf, kontaktuppgifter till honom finns på http://www.umu.se/sok/personalkatalog/visa-person?uid=brha0001

Redaktör: Bertil Born