"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-26

PUNKTUM-medel till Jenny Eklöf

NYHET Jenny Eklöf har beviljats PUNKTUM-medel för sitt projekt Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling och implementering av en ny modell för hållbar humanistisk pedagogisk utveckling.

Grattis till dina PUNKTUM-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Vårt pedagogiska utvecklingsprojekt handlar om att försöka hitta en ny form av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare inom den humanistiska fakulteten. Det ska ske genom att vi skapar en öppen, digital lärmiljö för just lärare, där vi kan samtala, dela med oss av erfarenheter, visa goda exempel och framför allt lära av varandra. Vår förhoppning är att vi därigenom får till stånd en mer effektiv, hållbar och kollegialt underbyggd form av pedagogisk kompetensutveckling, som också har potential att positivt inverka på lärares arbetsmiljö. Navet i den digitala lärmiljön kommer att utgöras av en publik blogg, där olika former av material tillgängliggörs och diskuteras.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Lite hektiskt blev det allt, eftersom ansökningsskrivande alltid tar mer tid än man förväntar sig, särskilt om ansökan behandlar utvecklingsområden som man själv inte arbetat inom sedan tidigare. Kraven på hur pass genomtänkt projektet behöver vara för att kunna erhålla medel är ganska högt ställda.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att söka PUNKTUM-medel under 2019?

Mitt tips är att läsa igenom kriterierna för bedömning av ansökningar ordentligt och att ta dem på fullt allvar. Det vet jag att bedömargruppen gör! Mitt andra tips är att börja i tid – det tar tid och kraft att formulera en bra ansökan, och den bör vara väl förankrad med de ingående projektmedlemmarna.