"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-26

PUNKTUM-medel till Maria Göransdotter

NYHET Maria Göransdotter har beviljats PUNKTUM-medel för sitt projekt Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Utveckling av ett nytt kandidatprogram i industridesign.

Maria Göransdotter är universitetsadjunkt vid Designhögskolan.

Grattis till dina PUNKTUM-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Vi kommer att arbeta fram ett förslag till en ny 3-årig grundutbildning i industridesign, som syftar till att utbilda designers för en föränderlig framtid. De teman vi tagit fasta på i PUKTUM-utlysningen handlar om internationalisering och hållbarhet. Syftet med det nya kandidatprogrammet blir att ge redskap för studenterna att inte bara kunna ta sig an allt mer komplexa sammanhang och samhällsutmaningar, utan också för att vara drivande i att utveckla globalt hållbara sätt att bedriva design på utifrån såväl konstnärlig som forsknings- och professionsbaserad kunskaps- och ämnesutveckling.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Mycket smidig, och givande för våra interna diskussioner. Men ansökningstiden ligger lite illa till i tid. Med utlysning precis i slutet av vårterminen, och deadline för ansökan medan många fortfarande har semester, var det väldigt svårt ur ett rent timingperspektiv att hitta tid att arbeta med ansökan tillsammans med kollegor.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att söka PUNKTUM-medel under 2019?

Att gå från tanke till handling! Den stora vinsten – vare sig ansökan blir beviljad eller inte – är att få tillfälle till att kollegialt diskutera vad vi skulle vilja göra annorlunda i våra utbildningar. Det vardagliga pedagogiska samtalet får en skjuts i och med att utvecklingsidéer görs mer konkreta i ansökningsarbetet.