"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-25

Punktum-medel till projekt för interprofessionellt lärande

NYHET Ett projekt som ska utveckla undervisningsinslag för att träna olika studentgrupper att samarbeta över professionsgränserna har beviljats Punktum-medel 2020.

Sandra Einarsson, lektor vid Institutionen för kostvetenskap och huvudsökande för projektet, svarar på tre frågor om projektet och ansökningsprocessen.

Grattis till dina Punktum-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Tack, det känns verkligen jättekul! Förutom dietistprogrammet, som jag representerar, ingår även läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, logopedprogrammet, fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet i projektet – totalt alltså sex program som alla har det gemensamt att vi utbildar studenter för ett framtida yrke inom hälso- och sjukvården. Projektet har sin utgångspunkt i interprofessionellt lärande, där vi ska utveckla undervisningsinslag för att träna våra olika studentgrupper att samarbeta över professionsgränserna.

Eftersom projektet innebär ett samarbete mellan flera olika institutioner och två olika fakulteter kommer vi stöta på utmaningar med att hitta gemensamma beröringspunkter för alla program och även att logistiskt kunna sammanföra ett stort antal studenter. Dessa utmaningar tänker vi övervinna genom att utveckla en digital plattform för interprofessionellt lärande genom vilken studenterna ska samarbeta kring olika uppgifter och kliniska case. På så sätt bygger vi upp en gemensam grund som säkerställer kontinuitet och progression för interprofessionellt lärande inom respektive program. Det känns verkligen spännande att vara del av ett projekt som innebär samarbete mellan lärare från olika institutioner men som också kommer att möjliggöra möten mellan olika studentgrupper.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Att dela upp ansökningsprocessen i olika steg gjorde att man tidigt landade i ett tydligt syfte och mål med sitt projekt, vilket var till stor hjälp för att i ett senare skede komma igång och skriva själva projektplanen. Det som också var kul var att man vid de muntliga presentationerna i steg 1 fick en inblick i övriga projekt och därmed vilka pedagogiska utmaningar som kan finnas vid andra institutioner.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att söka Punktum-medel under 2020?

Börja i tid! Att skriva projektplanen behöver få ta tid och det är skönt att känna att man har utrymme att lägga ifrån sig texten ett tag och låta tankarna mogna. Vi valde att lägga mycket förberedelse på steg 1 då man skulle skriva en kort sammanfattning av projektet och presentera projektet muntligt och det hade vi igen sen när vi skulle skriva projektplanen i steg 2.