"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-31

Punktum-medel till projekt om professionalism som utbildningsmål

NYHET Ett projekt som undersöker hur bedömning av professionella förhållningssätt kan utvecklas inom högre utbildning får Punktum-medel 2020.

Sara Lilliehorn, lektor vid Institutionen för socialt arbete och huvudsökande för projektet, svarar på tre frågor om projektet och ansökningsprocessen.

Grattis till era Punktum-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Stort tack! Syftet med vårt projekt är att utveckla generellt användbara metoder för bedömning av professionell utveckling i högre utbildning. Professionell utveckling, ofta kallat ”PU”, rör utbildningsmål som adresserar studenters värderingsförmåga och förhållningssätt, exempelvis förmåga att visa professionellt förhållningssätt, empati och självkännedom, skarpa utbildningsmål i många professionsutbildningar men ofta svåra att bedöma. I projektet kommer vi att fokusera på läkarprogrammet, socionomprogrammet och fakultetskurser i polisärt arbete.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Bra, det var informativt och roligt att möta bedömarpanelen i Steg 1 och positivt att de ger feedback på punkter att utveckla eller förtydliga till Steg 2.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att söka Punktum-medel under 2020?

Var väl förberedd i steg 1. Ha en genomarbetad, tydlig presentation av projektet som visar hur det fångar upp temat i utlysningen.