"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-02

Punktum-medel till The Drug Design Challenge

NYHET Det institutionsöverskridande projektet The Drug Design Challenge har beviljats Punktum-medel 2020.

Karolina Broman, lektor vid NMD och huvudsökande för projektet, svarar på tre frågor om projektet och ansökningsprocessen.

Grattis till era Punktum-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Projektet, som heter Drug Design Challenge, handlar om att visualisera kemi, att kunna växla mellan tvådimensionellt och tredimensionellt tänkande. Studenterna som läser en kurs på avancerad nivå i läkemedelskemi kommer att få använda virtuell verklighet (Virtual Reality, VR) och förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) för att studera hur läkemedelsmolekyler interagerar med kroppens proteiner. Detta kommer att göras med hjälp av spelifiering, som är en undervisningsstrategi där ökat engagemang och motivation hos studenterna eftersträvas.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Det var givande att först skriva en kort ansökan som vi sedan fick pitcha för en panel med pedagogiskt meriterade lärare. När vi pratade om vårt projekt insåg vi än tydligare hur kul det är att kunna samarbeta i en projektgrupp med olika kompetenser; läkemedelskemi, kemididaktik och digitalisering. I vanlig kursutveckling är det ibland svårt att arbeta över institutionsgränser, något som vi får möjlighet till i detta projekt.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att söka Punktum-medel under 2020?

Det viktigaste rådet är att faktiskt söka. Detta är en möjlighet till samarbete med nya kollegor och nya utbildningsfrågor. Det har varit fantastiskt intressant att få arbeta med Eva, Erik och David med planeringen av detta projekt – och nu får vi chans att genomföra det!