Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 15 jun, 2012

Råd för lika villkor bildat vid Umeå universitet

NYHET Rektor Lena Gustafsson har fattat beslut om att inrätta ett råd för lika villkor vid Umeå universitet. Rådet ska arbeta med universitetsövergripande frågor om jämställdhet och likabehandling.

Rådet ska vara ett beredande och rådgivande forum för det strategiska arbetet inom området. Ledamöterna utses av respektive organisation och fakultetens ledamöter av dekanerna. Mandatperioden för fakultetens ledamöter är 2012–09–01 – 2014–06–30.

Rådets sammansättning:

Ordförande – prorektorVice ordförande – universitetsdirektörKoordinatorer/sekreterare – 2 utvecklingskonsulter inom ansvarsområdet från personalenheten3 ledamöter från arbetstagarorganisationerna (en per organisation)3 representanter från studentkårerna (en per studentkår)
4 representanter från fakulteterna (en per fakultet)

Redaktör: Anette Olofsson