Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 15 jun, 2012

Råd för lika villkor bildat vid Umeå universitet

NYHET Rektor Lena Gustafsson har fattat beslut om att inrätta ett råd för lika villkor vid Umeå universitet. Rådet ska arbeta med universitetsövergripande frågor om jämställdhet och likabehandling.

Rådet ska vara ett beredande och rådgivande forum för det strategiska arbetet inom området. Ledamöterna utses av respektive organisation och fakultetens ledamöter av dekanerna. Mandatperioden för fakultetens ledamöter är 2012–09–01 – 2014–06–30.

Rådets sammansättning:

Ordförande – prorektorVice ordförande – universitetsdirektörKoordinatorer/sekreterare – 2 utvecklingskonsulter inom ansvarsområdet från personalenheten3 ledamöter från arbetstagarorganisationerna (en per organisation)3 representanter från studentkårerna (en per studentkår)
4 representanter från fakulteterna (en per fakultet)

Redaktör: Anette Olofsson