"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-30

Räddningsmadrass med sikte på FN

NYHET Från ett regionalt samverkansprojekt i Norra Sverige till globala möjligheter genom ett Sida-projekt. Räddningsmadrassen står inför ett spännande år.

Text: Åsa Burlin

Projektet Safety & Security Test Arena som inleddes hösten 2016  och har letts av Europeiska CBRNE-centret är nu inne i sin avslutningsfas. Under de tre år som arbetet inom projektet pågått har flera innovativa produkter och lösningar på problematik kring större olycksplatser och masskadehändelser utvecklats. En av dessa produkter är räddningsmadrassen som tagits fram av forskarna Jonas Alex och Tom Uppstu, båda aktiva vid Institutionen för omvårdnad. Tillsammans har de skapat företaget Heat & Rescue Sweden runt arbetet med räddningsmadrassen.

- Idén med att tillföra värmde underifrån föddes redan 2011 under arbetet med mitt doktorandprojekt där vi kunde påvisa att patienter fryser och att kylan kommer underifrån. Eftersom alla patienter transporteras liggande har vi försökt skapa en produkt som isolerar från kyla och samtidigt ger värme till sjuka och skadade, berättar Jonas.

Nedkylning kan utgöra ett stort problem för drabbade i en krissituation eller på en skadeplats. En sänkt kroppstemperatur gör det betydligt svårare att kunna vila,  ökar energibehovet, minskar kroppens naturliga motståndskraft mot infektioner, och gör att blodet koagulerar sämre, viket  påverkar tillfrisknandet och kan till och med vara livsavgörande. 

Som del av samverkansprojektet Safety & Security Test Arena har Tom och Jonas sedan succesivt arbetat vidare på denna idé, bland annat med hjälp av stöd från Uminova. Företaget startades 2017 och gensvaret på räddningsmadrassen har varit mycket positivt. Under projektets avslutningsmöte i höstas kunde man visa upp en nästintill färdigutvecklad prototyp. Kvarstår gör vissa justeringar av bland annat kontakter och styrenheter. Sedan ska madrassen CE-märkas innan den kan komma ut på marknaden.  Räddningsmadrassen är anpassad för att kunna användas i ambulanser, helikoptrar, sjöräddningsbåtar, fjällräddningsfordon samt i militära fordon och i katastroftält.  

I höstas fick Jonas och Tom beskedet att Räddningsmadrassen är ett av totalt tjugo projekt utvalda att delta i det Sida-finansierade projektet Samverkan för hållbara lösningar i internationell kris och katastrof. Projektet pågår i ett år och målsättningen  är att utveckla en gemensam förståelse för vilka produkter och lösningar som behövs i fält och hur de kan anpassas i katastrof- och krissituationer för en internationell marknad.

- För oss är det en viktig kontaktyta mot andra företag och organisationer, förklarar Jonas. Målet i sammanhanget är att bli upphandlade av FN och genom det här projektet kan vi lära oss mer om hur den processen går till och om eventuella hinder som kan uppstå, så det är verkligen ett viktigt steg på vägen.