"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: CBRNE

Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer

Forskningsprojekt Projektets målsättning var att ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid större olycksplatser och skadehändelser.

S&S Test Arena var ett stort regionalt samverkansprojekt i norra Sverige med målsättningen att göra nytta på flera plan. Projektet skulle bidra till bättre samverkan mellan blåljusmyndigheter vid större olyckor och skadehändelser, nya möjligheter till utveckling av produkter och tjänster inom säkerhetssektorn, och slutligen resultera i en testarena med förmåga att både utveckla och utvärdera.

Projektansvarig

Svenja Stöven
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-10-01 2019-12-31

Finansiering

Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt Region Västerbotten och Umeå Kommun. Den totala budgeten uppgår till 34 miljoner kronor.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Klimatförändringar, terrorism och ändrade politiska strukturer i världen ställer allt större krav på myndigheter och insatspersonal i våra samhällen. Övningsverksamhet och tester/utvärderingar av produkter och tjänster är högt prioriterade områden i arbetet med att stärka samhällets skydd och beredskap. Samtidigt behövs fler och bättre produkter som underlättar arbetet för myndigheter och insatspersonal. Marknaden för säkerhetsprodukter och tjänster har historiskt sett varit reaktiv och nya produkter har utvecklats först efter uppmärksammade incidenter och insikter om bristande förmågor. Att istället förutsäga framtida behov var centralt i projektets utformning.
Norra Sverige har starka nätverk och god infrastruktur, starka forskningsresurser och stor kompetens att leda forskning och utvecklingsprojekt inom säkerhetsområdet. Projektets framgångar bidrog till att sätta övre Norrland på kartan och det var en målsättning att göra regionen till ett nav inom tjänster- och produktutveckling inom säkerhetssektorn.

Genomförande
Projektet inleddes i oktober 2016, pågick i drygt tre år och avslutades tidigt 2020. Projektet leddes av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, som har gedigen erfarenhet inom liknande projekt. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierade projektet som en investering i tillväxt och sysselsättning för att stärka forskning och teknisk utveckling och innovation i övre Norrland.
Deltog gjorde Umeå universitet genom Europeiska CBRNE centret och ytterligare sju institutioner vid medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt polisutbildningen och ambulanssjuksköterskeutbildningen. Region Västerbottens deltog genom enheten för akutsjukvård. Deltog gjorde även Räddningstjänsten i Umeå, Skellefteå och Luleå, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), samt flertalet företag.
Projektet bestod av ett flertal så kallade aktiviteter, som dels var inriktade på utveckling av konkreta produkter och tjänster (utbildningstjänster, träning i simulerade miljöer, räddningsutrustning) och dels på forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter. Produkter och tjänster utvecklades genom nära samarbete mellan forskare och näringsliv samt yrkesverksam personal och instruktörer från blåljusmyndigheterna, vilket är tanken med en triple helix – konstellation.

Resultat
Safety & Security Test Arena skulle bidra till en ökad innovationsverksamhet inom säkerhetsbranschen. Projektet skulle även bidra med utveckling av produkter och tjänster för en global marknad för säkerhetslösningar, samt kris- och katastrofberedskap. Etableringen av plattformen S&S Test Arena var ett mål i sig som dels förutspåddes ge stora positiva effekter på tillväxten inom säkerhetsbranschen i regionen på längre sikt, och dels lägga grunden för en egen kommersiell verksamhet efter projektets avslut.
Resultat av de enskilda aktiviteterna som ingick i Safety & Security Test Arena, var avsedda att bli:
- Prototyp av värmemadrass för räddnings i kalla miljöer
- Validerad proof of concept för flexibel, stapelbar bår
- Validerad proof of concept för övning av utryckningskörning i simulator
- Instruktörsutbildning för utryckningskörning
- Produktpaket övningar
- Utbildningskoncept samverkan i kriser
- Utbildningskoncept simulering av insatsledning och samverkan
- Utbildningskoncept räddning i underjordsmiljö

Vill du veta mer om projektet och dess resultat? Kontakta projektledare Svenja Stöven eller Europeiska CBRNE-centret.

Senast uppdaterad: 2022-02-15