"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-22

Radio- och TV-program tillgängligt på distans

NYHET Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) blir åtkomlig på distans vid universitet, högskolor och forskningsinstitut – tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

– Vi är mycket glada över detta avtal. Nationalbibliotekets samlingar ska vara en resurs för forskning över hela landet och tack vare överenskommelsen kan nu forskare använda samlingarna på distans även under coronakrisen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Efter att man skapat ett konto får man ta del av över tio miljoner timmar audiovisuellt material, det vill säga radiosändningar, tv-program, film och musik. Forskare som vill ta del av materialet måste i vanliga fall besöka KB i Stockholm. De har också kunnat beställa ett fjärrlån på dvd-skiva till något av de anslutna biblioteken.

I mitten av mars uppmanade regeringen alla lärosäten att övergå till distansundervisning, i syfte att minska smittspridningen. Det har medfört att KB:s audiovisuella samlingar blivit svåråtkomliga. Den rådande situationen inverkar även menligt på universitetens undervisning som inte längre har möjlighet att visa material i sina lokaler.

Med hjälp av det tillfälliga avtalet kan forskare nu ta del av materialet via fjärraccess.

– Coronapandemin har lett till att vi och KB på kort tid har tagit fram en temporär licens. Genom den kan forskare upprätthålla verksamheten trots arbete på distans, samtidigt som kulturskaparna får betalt, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2020. SMDB är endast åtkomlig på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Beställning av material sker på vanligt sätt via tjänsten.

Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Skapa ett konto

Besök tjänsten Svensk mediedatabas