"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-29

Radiojournalist får VK:s Jubileumsfonds publicistiska pris

NYHET Västerbottens-Kurirens Jubileumsfonds publicistiska pris 2005 tilldelas radiojournalisten Kerstin Berggren. Hon får priset för att hon med stor framgång har ägnat sig åt kultur- och samhällsbevakning ur ett norrländskt perspektiv under drygt tre decennier.

Ur prismotiveringen:

"I 1970-talets intervjuprogram med Gösta Skoglund och andra, senare i programmet Columbus som levandegjorde forskning för barn och ungdom, fram till dagens dokumentärer om musik, teater, dans och konst, har Kerstin Berggren med professionalitet beskrivit händelser och tillstånd i Norrland för en nationell publik. Hon har därmed verksamt bidragit till att öka insikten om vitaliteten och kraften i det norrländska kultur- och samhällslivet."

Västerbottens-Kurirens Jubileumsfonds publicistiska pris utdelas vid Umeå universitets högtidsdag den 29 oktober. Prissumman är 50 000 kronor. I priskommittén ingår Erik Orring (ordf.), Torbjörn Bergmark (sekr.) och Sverker Olofsson, och från Umeå universitet Lars-Erik Edlund och Inga-Britt Lindblad.

Det var i samband med sitt 100-årsjubileum som Västerbottens-Kuriren ställde medel till till Umeå universitets förfogande och därigenom en fristående stiftelse kunde bildas som ska stödja forskning och undervisning med inriktning mot mediakunskap, kulturvetenskap och humaniora. I stiftelsens styrelse ingår ledamöter från både VK och universitetet och även en journalistiskt verksam person utanför VK.

Pengarna i fonden ska dels finansiera en gästprofessur vid Umeå universitet, dels det aktuella priset som ges till en publicist som uppvisar betydande självständighet och intar en analyserande och reflekterande hållning, har gedigna kunskaper om det omgivande samhället och förmåga att brett nå ut med sitt budskap. Pristagarna kommer att kunna knytas närmare journalistutbildningarna, vilket stärker det medievetenskapliga fältet vid universitetet. Priset delas ut för första gången i år.

För mer information och intervju, kontakta gärna

Kerstin BerggrenTel 090-12 44 04
Mobil 070-461 71 58

För mer information om priset, kontakta:

Lars-Erik Edlund
Mobil 070-595 33 82

Redaktör: Helena Vejbrink