"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-03

Rådsanslag till mikroskopicentrum i Umeå

NYHET Ett flermiljonanslag från Vetenskapsrådet ska lägga grunden till ett svenskt centrum för avancerad mikroskopi vid Umeå universitet. Utrustningen kommer framför allt att användas för att studera små molekyler i forskningen om ersättning för antibiotika.

Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för ”nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta kvalitet”. Huvudman för ansökan är professor Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, och medsökande är Pernilla Wittung-Stafshede, Kemiska institutionen; Thomas Moritz, Umeå Plant Science Centre (UPSC); samt Richard Lundmark och Kui Liu, Inst. för medicinsk kemi och biofysik.

Många infektioner är nu på snabb frammarsch igen eftersom de har blivit motståndskraftiga mot vanliga antibiotika som penicillin. En del är t.o.m. multiresistenta och svåra att över huvud taget behandla med antibiotika. Det gäller en del tuberkulosbakterier och vissa bakterietyper bakom sjukhussjuka. Infektioner orsakar idag ca 10 % av sjukvårdens totalkostnader.

Umeå universitet har en stark infektionsforskning, framför allt i centrumbildningen UCMR (Umeå Centre for Microbial Research) och den framgångsrika satsningen på kemi inom Kemiskt och biologiskt centrum (KBC). Båda deltar i det projekt som får infrastrukturanslaget. Målet är att hitta små aktiva molekyler som kan blockera avgörande steg i en infektion samt identifiera nya vaccinkandidater och på så sätt avväpna mikroorganismerna – bakterier, virus eller parasiter. För detta ändamål planeras ett mikroskopicentrum av världsklass vid Umeå universitet. VR-ansökan gäller specifikt ett avancerat sk. konfokalt fluorescensensmikroskop, som med hög upplösning och förstoring kan avbilda processer i levande celler i realtid. I kombination med avancerade elektronmikroskop blir det då möjligt att få bilder på hela spannet från enskilda proteiner till hela celler. I detta system kan man injicera aktiva molekyler, t.ex. antikroppar, direkt i enskilda celler och omedelbart observera effekterna på cellen. Målet är att vidareutveckla möjliga molekyler till läkemedel som på nya sätt kan stoppa och förhindra infektioner.

Utrustningen kommer också att användas för avancerad doktorandutbildning vid UCMR:s och KBC:s forskarskolor i Umeå.

För mer information, kontakta gärna professor Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel, 090-786 93 60, e-post thomas.boren@medchem.umu.se

Läs mer om det starka forskningsområdet Biologisk kemi på
http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/biologisk-kemi/ och om Infektioner på
http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/infektioner/

Redaktör: Hans Fällman