"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-02

Rapport om patienters rättigheter i öppen psykiatrisk vård

Docent Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete, har på uppdrag av Socialstyrelsen intervjuat patienter som har vårdats inom öppen tvångsvård om deras erfarenheter, och om hur väl de känner till sina rättigheter.

Rapporten finns att ladda ner här:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012januari/Sidor/patienterioppenpsykiatrisktvangsvardkannerintetillsinarattigheter.aspx

Redaktör: Maria Rengstad