"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-04

Rätt av Umeå universitet att stänga av student

NYHET Länsrätten stödjer, i och med dagens domslut, det beslut som Umeå universitets disciplinnämnd fattade om att tillfälligt stänga av en student på en C-kurs i pedagogik.

– Det känns bra att länsrätten anser att disciplinnämnden har fattat ett korrekt beslut, säger universitetsdirektör Jan-Erik Ögren.

Disciplinnämnden vid Umeå universitet beslutade den 3 juni att stänga av studenten från utbildningen. Avstängningen skulle träda i kraft den 29 augusti och gälla fram till och den 28 november 2005. Orsaken till avstängningen var att såväl lärare som studenter upplevde att studenten störde undervisningen.

Den berörda studenten överklagade disciplinnämndens beslut till länsrätten och kammarrätten. Kammarrätten beslutade att disciplinnämndens avstängning inte fick träda i kraft förrän länsrättens kommit med sitt utslag.

Länsrätten skriver i sin dom att de instämmer i disciplinnämndens bedömning att vad som sammantaget framkommit visar att studenten stört och hindrat undervisningen inom ramen för utbildningen vid högskolan på ett sådant sätt som avses i kapitel 10 1 § 2 högskoleförordningen. Länsrätten anser därför att disciplinnämnden har fog för sitt beslut att avstänga studenten från och med den 29 augusti till och med den 28 november.

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
Mobil: 0703-18 12 75

Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör, Umeå universitetTel: 090-786 62 00
Mobil: 070-638 25 12

Redaktör: Carina Dahlberg