"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-08-23

Rätt i sjukförsäkringen – Umeåkonferens den 24 augusti

NYHET Rätten att få sjukpenning ska grundas på en medicinsk bedömning av hur sjukdomen påverkar den enskildes förmåga att arbeta. Under senare år har dessa läkarintyg blivit starkt ifrågasatta av både myndigheter och domstolar, och det är en av de aktuella frågorna som diskuteras under en dagskonferens om sjukförsäkringssystemet den 24 augusti vid Umeå universitet.

– Det finns flera studier som är gjorda under senare år som visar att läkarintygen inte alltid motsvarar de förväntningar som lagstiftaren har, något som bidrar till en ökad misstro till intygen, säger forskaren och juristen Ruth Mannelqvist, som är en av arrangörerna bakom konferensen.

År 2008 infördes därför den så kallade rehabiliteringskedjan, vars regler, innebörd och tillämpning kommit att få ett stort samhällsintresse. Förändringarna, som inneburit skärpta bestämmelser och begränsade möjligheter till ersättning, har i debatten beskrivit som både lyckosamma och katastrofala. Även det ökade användandet av försäkringen, som leder till högre samhällskostnader, har diskuterats, och i media har fokuseringen på fusk i sjukförsäkringen varit särskilt framträdande.

Under konferensen ”Rätt i sjukförsäkringen” vid Umeå universitet kommer aktuella frågor omkring sjukförsäkringssystemet att diskuteras ur rättsliga, medicinska och samhällvetenskapliga perspektiv. Bakom konferensen står en flervetenskaplig forskargrupp från universitetet, som förutom Ruth Mannelqvist vid juridiska institutionen består av professor och överläkare Bengt Järvholm och överläkare Berndt Karlsson vid enheten yrkes- och miljömedicin, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

– Vi hoppas att vi genom konferensen ska kunna bidra till den samhälleliga diskussionen omkring sjukförsäkringen, utifrån skilda vetenskapliga utgångspunkter i aktuell forskning inom området, säger Ruth Mannelqvist.

Mer information och konferensprogram

Kontaktperson:

Ruth Mannelqvistjuridiska institutionenUmeå universitet
E-post: Ruth.Mannelqvist@jus.umu.se
Telefon: 070-231 99 93

Redaktör: Camilla Bergvall