"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-22

Rättspolitiska skillnader mellan partier

NYHET Vänsterpartiet och folkpartiet är mest konsekventa i sitt förhållningssätt när det gäller rättsliga principfrågor, såsom exempelvis allas likhet inför lagen. Det visar Åsa Persson i sin avhandling, som hon försvarar den 26 november vid Umeå universitet.

Lagar stiftas genom att partier bildar en majoritet i riksdagen och enas kring ett lagförslag. Politiska partier är därmed centrala i lagstiftningsprocessen.

Åsa Persson, juridiska institutionen vid Umeå universitet, har i sin avhandling problematiserat relationen mellan juridik och politik genom en analys av politiska partiers syn på centrala rättsliga frågor. Studien omfattar stora delar av 1900-talet. Frågorna rör ofta förhållandet mellan individen och staten, bland annat om partierna anser att staten har rätt att använda hemlig telefonavlyssning och kameraövervakning, men också partiernas inställning till rättshjälp samt skydd och stöd för brottsoffer.

Från och med 1970-talet får rättsliga principfrågor större plats i riksdagen. Det rör frågor om integritet, allas likhet inför lagen och individens rätt att skyddas mot brott. De partier som främst förde fram dessa argument och drev frågorna var folkpartiet och vänsterpartiet. Socialdemokraternas och moderaternas rättspolitiska förhållningssätt är inte lika tydligt. Generellt är vänsterpartiet och folkpartiet de mest konsekventa av partierna när det gäller de områden som omfattas av studien.

Rättsvetenskaplig forskning kan bidra till att tydliggöra de principiella resonemang som ligger till grund för lagstiftningen eller bristerna i detta avseende. För detta krävs ett kritiskt förhållningssätt och ett vidare angreppssätt än vad traditionell rättvetenskaplig metod erbjuder. Rättsvetenskapen skulle vinna på att öppet hantera rättsliga föreställningar och värderingar i motsats till att utgå ifrån att intagna ståndpunkter kan tas för givna eller är objektiva. Därmed skulle de preferenser och samhälleliga uppfattningar som ligger till grund för ställningstagandena öppna sig för kritik och debatt.

Fredagen den 26 november försvarar Åsa Persson, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln De politiska partiernas rättspolitik. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Thomas Bull, juridiska institutionen, Uppsala universitet.

För mer information, kontakta

Åsa Persson, Juridiska institutionenTel: 090-786 62 85
E-post: asa.persson@jus.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson