"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-24 Uppdaterad: 2023-04-20, 11:51

Rättssociologi i Arktis diskuterades vid Lunds Universitet

NYHET Strategiska medel från Arktiskt Centrum

Ekaterina Zmyvalova, doktorand i Samiska studier vid Umeå universitet, åkte  på en forskningsresa till Lunds universitet tack vare medel från Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

I oktober 2022 åkte doktoranden och Arktiskt centrums anknutna forskare Ekaterina Zmyvalova till Lunds universitet på en forskningsresa. Där blev hon affilierad med Rättssociologiska institutionen, som är den enda institutionen av sitt slag i Sverige.

Ekaterina Zmyvalova arbetar med implementering av rättigheter för samiska barn i Ryssland att lära sig sitt språk i skolan ur en social kontext. Forskningen hon bedriver är tvärvetenskaplig inom rättssociala studier, och hon kombinerar både rättsliga metoder och intervjuer när hon analyserar hur rättigheterna för samiska barn i Ryssland att lära sig sitt språk i skolan formas av sociala strukturer.

Zmyvalova presenterade sin forskning hos Rättssociologiska institutionen vid Lunds universtitet, fick bra respons och fick också möjlighet att arbeta med sig forskning på plats. Institutionen erbjöd stöd från en mentor och tillgång till biblioteket. Zmyvalova fick också möjlighet att utöka sitt kontaktnätverk med institutionens verksamma som arbetar med barns rättigheter och deras implementering i den sociala kontexten. Zmyvalova planerar att samarbeta med nätverket och hela institutionen, och har som mål att besöka institutionen igen.

Zmyvalova tackar Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet för att hon fick besöka dem. Hon riktar ett särskilt tack till Per Wickenberg som var hennes mentor under besöket, samt till Anna Sonander som hjälpte till att anordna forskningsseminariet.

Förutom finansiering från Arktiskt centrum vid Umeå universitet fick Zmyvalovas forskningsresa finansiellt stöd från KEMPE stiftelserna.