"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-04

Rättvis fördelning av bandbredden

NYHET Thomas Nilsson presenterar i sin avhandling tekniker och algoritmer för att fördela bandbredden på bästa sätt mellan användarna i lokala trådlösa nätverk. Det är något som dagens tekniker inte riktigt klarar av.

Idag sker alltmer av datakommunikationen över lokala trådlösa nätverk. Dessa nätverk har under de senaste åren fått en enorm spridning och finns numera i mångas hem, på kaféer, på flygplatser etc.

Trots att bandbredden i dessa nätverk ständigt ökar när nya tekniker kommer ut på marknaden så är fortfarande kapaciteten lägre än i fasta nät. Ett resursfördelningsproblem uppstår lätt då efterfrågan på bandbredd är större än utbudet.

För att en applikation ska fungera som bäst bör nätverket ta hänsyn till dess krav på kvalitet t.ex. bandbredd eller fördröjning. Strömmande video är ett exempel där applikationen ställer krav på både bandbredd och fördröjning. Den helt dominernade tekniken på markanden idag, IEEE 802.11, har inget eller dåligt stöd för detta. Denna teknik har också problem med låg utnyttjandegrad av bandbredden under hög trafikbelastning.

I avhandlingen presenteras flera tekniker och algoritmer där nätverket tar hänsyn till applikationernas krav på kvalité när bandbredden fördelas. Algoritmerna är också utvecklade så att en mycket hög utnyttjandegrad av bandbredden kan nås även under hög trafikbelastning. Resultat från matematiska modeller och simuleringar av algoritmerna visar att det går att uppnå betydligt bättre prestanda jämfört med IEEE 802.11 och andra existerande tekniker.

Torsdagen den 14 februrari 2008 försvarar Thomas Nilsson, Institutionen för datevetenskap, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Distributed Multiple Access and Service Differentiation Algorithms for Wireless Networks. Disputationen äger rum kl. 13:15, i sal MA121, MIT-huset.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska och fakultetsopponent är Prof. Dr. Andrzej Duda, Ecole Nationale d'Informatique et des Mathematiques Appliquees de Grenoble, Institut Polytechnique de Grenoble, France.

Thomas Nilsson är född och uppvuxen i Hörnefors men är nu bosatt i Lund där han jobbar med forskning och utveckling på Ericsson.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Nilsson Telefon: 070-5851951
E-post: nilsson@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman