"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-03

Redaktör för internationell tidskrift

NYHET Mikaela Nyroos är en av redaktörerna för ett specialnummer av tidskiften Frontiers Psychology. Volymen innehåller 13 olika artiklar som alla på något sätt handlar om samspelet mellan kognitiva och affektiva faktorer i relation till akademiskt lärande i olika åldersgrupper och över tid.

Varför tror du att du har blivit vald till redaktör?

Jag har tidigare publicerat en artikel i denna tidskrift samt granskar många inskickade artikelmanuskript till flera tidskrifter och finns då med i olika granskarmetriker, det vill säga statistiska rankingsystem som anger mått för en granskares inverkan och/eller användning/användbarheten av denne.

För uppdraget skulle jag samla ett team bestående av minst två till forskare inom området från andra länder. Det blev Johan Korhonen, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Vasa, Finland. Riikka Mononen Institutionen för specialpedagogik, universitetet i Oslo, Norge.

Utgår det ersättning i någon form eller är det så pass hedrande att bli vald att man gör det ändå?

Nej, det utgår ingen ersättning. Man får dock en internutbildning i uppdrag och genomförande av redaktörskap för tidskiften, för att kunna till exempel sköta deras elektroniska plattform, loop, kontakter och publicering. Vid fler än tio st accepterade och publicerade artiklar samlas även dessa ihop i en ”Gold Open Access E-book” där vi som redaktörer författar en inledande artikel som summerar alla publicerade artiklars innehåll. Det är såklart även hedrande att bli tillfrågad och få detta förtroende. Det ingår ju i en forskares arbete och finns formulerat som en princip för god forskningssed om granskning, utvärdering och redaktörskap i ALLEA:s ”Den europeiska kodexen för forskningens integritet”  

Har det tagit mycket tid?

Projektet startade i februari 2021 och avslutades nu i september 2022. Periodvis har det varit väldigt mycket att göra, men det är svårt att uppskatta exakt hur många timmar jag eller vi lagt ner.

Vad är det viktigaste du har lärt dig under den här tiden, vad tar du med dig?

Jag tar med mig att tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet inte är förhandlingsbart.

Referens

Nyroos Mikaela, Korhonen Johan & Mononen Riikka (2022). Editorial: Cognitive and Affective Factors in Relations to Learning, Frontiers in Psychology. 13:1037332. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1037332