"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-23

Regeringen föreslår 2 miljoner till utbildning om samer och samisk kultur

NYHET Utbildning och ökad kunskap om samer är en fråga som är central för den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, som under lång tid arbetat för att en sådan här satsning ska prioriteras i statsbudgeten.

Efter ett äskande från Sáminuorra och Vaartoe - Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet, föreslår nu regeringen i sin höstbudget att Sáminuorra ska få ett tillskott av medel motsvarande en miljon kronor per år under 2017 och 2018 i syfte att utveckla och bedriva utbildningsinsatser om samer och samisk kultur för elever på skolor i Sverige liknande ett befintligt program i Norge.

– Att kunskap om urfolket inte förmedlas i tillräckligt hög utsträckning i vare sig gällande läroplaner eller inom svensk lärarutbildning är naturligtvis ett allvarligt problem som vi förväntar oss att den nuvarande regeringen aktivt verkar för att förändra under mandatperioden. Tills dess behöver vi konkreta insatser som ger den svenska skolan stöd i sin undervisning om samer och vi ser att regeringen hörsammat oss i den frågan, säger Isak Utsi, förbundsordförande.

Medlen har alltså äskats i samarbete med Anna-Lill Drugge, forskare vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, och syftar till att utveckla nya kurser på universitetsnivå om samisk kultur och historia, utbilda studenter och på sikt möjliggöra en omfattande och långsiktig utbildningssatsning mot svenska skolor. Ambitionen är också att Umeå universitet skall vara huvudman för utbildningsprogrammet och de i budgeten föreslagna medlen skall användas för att uppnå det målet. 

– Sammantaget har Umeå universitet lång erfarenhet av undervisning inom samiskt språk, kultur, samhälle och historia och det finns goda förutsättningar för att genomföra den utbildningssatsning vi föreslagit. De föreslagna medlen ser vi som ett steg i rätt riktning, men ytterligare ekonomiskt stöd kommer att behövas i ett längre perspektiv, säger Anna-Lill Drugge.

Att medel föreslagits visar att vi har lyckats förmedla till regeringen att frågan är angelägen att prioritera. Det ursprungliga äskandet omfattade närmare 11 miljoner under en treårsperiod och nu inleder Sáminuorra och Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet ett arbete för att se hur vi på bästa sätt går vidare med de föreslagna medlen.

Den gemensamma avsikten är att kunna återkomma senare under hösten med fler detaljer kring medlens användning, men det står klart att mer finansiering krävs framöver för att skapa en kvalitativ och långsiktig förändring gällande kunskapsläget om urfolket samer i svenska skolsystemet. 

– Regeringen förstår att det krävs mycket för att Sverige ska kunna leva upp till de åtaganden staten har, nästa steg handlar om att de tillskjuter ytterligare finansiering till detta och skyndsamt påbörjar arbetet med att förändra läroplan och börjar ge lärare de verktyg och den tid som behövs för lösa problemet på riktigt, avslutar Isak Utsi.

Kontakt: 

Isak Utsi, tel. +46 76 839 49 07, isak@saminuorra.org

Anna-Lill Drugge, tel. +46 70 335 56 54, anna-lill.drugge@umu.se

Redaktör: Per Melander