"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-17

Regeringens föreslagna ändringsbudget ger nya miljoner till Umeå universitet

NYHET Fram till och med 2018 kommer Umeå universitet att få drygt 60 miljoner i ökade anslag. Detta motsvarar en ökning av flera hundra nya utbildningsplatser.

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget för 2015 ett resurstillskott motsvarande 300 nybörjarplatser inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen, samt en förstärkning av den del av lärarlyftet som avser speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning.

Riksdagen beslutade i december 2014 om nya platser till universitet och högskolor motsvarande 292 miljoner kr år 2015, där Umeå universitet erhöll 16,5 miljoner kr. Medlen avsåg lärar- förskollärarutbildning samt vissa vårdutbildningar (specialistsjuksköterskor och barnmorskor)

I vårändringsbudgeten 2015, samt vårproposition, föreslår regeringen följande förändringar: medlen ökar med ytterligare 84 miljoner kr år 2015 till universitet och högskolor, samt riktas delvis till lärar- och förskollärarutbildning samt vissa vårdutbildningar (sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor) och delvis som en generell budgetramshöjning.

– Det är positivt att Umeå universitet får en resursförstärkning avseende fler platser i grundutbildning och att del av platserna inte är öronmärkta till särskilda utbildningar, säger rektor Lena Gustafsson.

Genom detta erhåller Umeå universitet 1,6 miljoner kr extra för 2015 samt ytterligare 13 miljoner kr år 2016. Och för år 2017 plus 15 miljoner kr. Umeå universitet ligger på 4:e plats i när det gäller tillskott bland lärosäten avseende nya platser. Till 2018 väntas detta omfatta drygt 14 000 platser.

I propositionen för 2015 föreslås att 125 miljoner kronor ska tillföras för att stärka högskoleutbildningens kvalitet under 2015. För 2016–2018 beräknas satsningen uppgå till 250 miljoner kronor per år. Kvalitetsförstärkningen är avsedd för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap, samt för lärar- och förskollärarutbildning.

– Det är glädjande att kvalitetssatsning på utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap, samt för lärar- och förskollärarutbildning kommer till lärosätena redan år 2015, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.

Redaktör: Per Melander