"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-08-26

Regeringens höstbudget: 300 nya platser till Umeå universitet

NYHET Regeringen vill satsa 8,4 miljarder under 2010 och 2011 på förstärkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder och en utökning av antalet utbildningsplatser, bland annat 300 platser vid Umeå universitet.– Vi är förstås nöjda med att ha regeringens förtroende, vilket visar att vi lyckats bra med vår utbildningsproduktion, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Såväl regeringspartier som oppositionen har de senaste månaderna pratat allt mer om satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nu kommer både-och, i ett paket som av många bedömare anses som brett och "oväntat stort".

23 000 utbildningsplatser

  • Närmare 2 miljarder tillförs komvux, vilket innebär minst 10 000 nya platser, inklusive kostnaden för studiestöd.
  • 440 miljoner ska ge 3 000 nya platser inom yrkeshögskolan, som samlar eftergymnasiala utbildningar som inte ryms inom högskolan.
  • Två miljarder satsas under perioden på ca 10 000 nya platser, inklusive studiestöd), på universitet och högskolor.
  • 51 miljoner tillkommer i en särskild satsning på folkhögskolorna.

– Vi blev uppringda av regeringskansliet för några veckor sedan, och tillfrågades om vi kunde vara med i den här satsningen. Och vi behövde ingen längre betänketid för att tacka ja till det, säger Lars Lustig och tillägger att det nu beslutade tillskottet ligger helt i linje med universitetets eget förslag.

De 10 000 platserna fördelas relativt jämnt mellan lärosätena. Flest får Uppsala universitet med 1 245 platser, i övrigt ligger de flesta mellan 200 och 700 platser. De enda större lärosäten som inte är med är Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola och Mittuniversitetet.

54 000 platser i arbetsmarknadsåtgärder

Utöver satsningarna på utbildning ökas arbetsförmedlingens anslag med 600 miljoner, och insatserna för aktivitet och omställning förstärks med 3,9 miljarder under 2010. Två miljarder satsas på på en ny aktiveringsinsats inom stat, kommun och ideella organisationer, kallad "Lyft". Drygt 800 miljoner satsas på 3 000 platser inom arbetsmarknadsutbildning, coachning, praktik m.m.

Läs hela promemorian (pdf):

www.regeringen.se/content/1/c6/13/05/35/a0b139a3.pdf

Redaktör: Michael Nordvall