"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-06

Regeringens strategi för den arktiska regionen

NYHET I slutet av september lämnade regeringen över sin skrivelse 'Strategi för den arktiska regionen' till riksdagen. Den innehåller regeringens mål och prioriteringar samt den politiska inriktningen för att bidra till en hållbar utveckling i Arktis.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Ungefär 4 miljoner människor beräknas bo i Arktis där glest befolkade områden, stora obefolkade ytor och relativt stora städer är typiskt. Sverige är ett av de åtta arktiska länderna tillsammans med Danmark (medräknat Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, och USA.

Sveriges regerings skrivelse om strategin för den arktiska regionen är en vidareutveckling av Strategi för den arktiska regionen (2011) samt Förstärka miljöpolitiken för Arktis (2016). Regeringen har i sin skrivelse definierat Sveriges Arktis till Väster- och Norrbotten, utifrån att dessa två län ingår i Barensrådets verksamhet, samt delat upp sin strategi i följande sex områden:

  • internationell samverkan
  • säkerhet och stabilitet
  • klimat och miljö
  • polarforskning
  • hållbar ekonomisk utveckling och näringslivsintressen
  • tryggande av goda levnadsvillkor

I skrivelsen kan man läsa om hur regeringen ser på Arktis idag och vad de vill jobba vidare med. Bland annat vill regeringen ge stöd till utbyggnad av bredband där kommersiella aktörer inte vill etablera sig och de vill se över ungdomars levnadsvillkor i Arktis. De vill också understödja transportsystem i ett nordiskt/ryskt samarbete och utveckla samarbetet med Tyskland när det gäller Arktis.

Arktis utgör en viktig del av vårt närområde med ökande strategisk och ekonomisk betydelse

De belyser vikten av internationella samarbeten och beskriver ett urval av de arktiska samarbeten som pågår i dagsläget. De vill fokusera på polarforskning med expeditioner samt stationer, och attrahera internationella investerare i en hållbar utvinning och förädling av arktiska råvaror.

”Sverige är ett arktiskt land. Arktis utgör en viktig del av vårt närområde med ökande strategisk och ekonomisk betydelse”, säger utrikesminister Ann Linde i ett pressmeddelande.

Utifrån kunskaper och tillgångar som finns tillgängliga vill regeringen lyfta vår arktiska framtoning och bidra till en fredlig, stabil och hållbar utveckling här.

Läs hela rapporten på riksdagens hemsida