"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-23

Regional utveckling i fokus på internationell konferens i Hemavan

NYHET Den 30 mars–1 april arrangeras den första i en serie vinterkonferenser om hur regioner blir framgångsrika och hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Flera europeiska forskare inom olika discipliner deltar, och arrangörer är Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet och den nordiska sektionen för European Regional Science Association.

En framgångsrik region med en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling måste kunna anpassa sig till förändrade konkurrensvillkor och ha kontroll över sina tillgångar, som förmögenheter, infrastruktur, naturkapital, kulturellt kapital, och socialt kapital och hälsa.

För att diskutera regioners möjligheter till utveckling och nya forskningsresultat inom området, arrangeras i nästa vecka en internationell forskarkonferens med temat Regions: Sustainability, Growth and Policy.

Forskarkonferensen i Hemavan är den första i en planerad serie vinterkonferenser, och deltar gör i första hand svenska, nordiska och europeiska forskare från olika vetenskapliga discipliner, som exempelvis ekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi, statsvetenskap och statistik.

Frågor som ska diskuteras under konferensen är exempelvis den kreativa klassen i norra Sverige, ekologiska fotspår, naturresurser, turism och framtida arbetskraft.

Förutom till forskare, riktar sig konferensen också till personer från myndigheter, kommuner, regionala organ och organisationer som har ett intresse för hållbar regional utveckling.

Konferensen finansieras av projektet Acanalys vid Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Umeå universitet, inom vilket frågor som rör förekomst och omfattning av regionens tillgångar och hur de kan tillvaratas har analyserats. Projektet finansieras i sin tur av Europeiska Unionens strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting och kommunerna i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Projektet stöds också av Företagarna Västerbotten och Västerbottens Handelskammare.

Press och media är välkomna att delta under konferensen.

Plats: Hemavan fjällhotell, Hemavan
Datum: 30 mars – 1 april, 2011

Läs mer om konferensen

För mer information, kontakta:

Johanna Edlund Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Umeå universitet
Email: johanna.edlund@cerum.umu.se
Telefon: 090-786 9570, 070-286 2999

Redaktör: Camilla Bergvall