"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-18

Regionalt toppmöte om ekonomisk tillväxt i Umeå 22 april

NYHET Umeå universitet bjuder, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova, in personer i ledande befattningar inom näringsliv, akademi och politik i Norrbotten, Västerbotten och Norra Västernorrland. till ett regionalt toppmöte.

– Det är roligt att Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond intresserar sig för norra landsändan, ett av landets starkaste tillväxtområden. Det passar bra också med tanke på att universiteten är starkt engagerade i kommande Vinnväxt ansökningar och Vinnovas Nyckelaktörsprogram. Och eftersom vi just nu är mitt inne i ett prioriteringsarbete i strukturfondsprocessen kan lite nytt ljus och nya infallsvinklar vara bra för många aktörer, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova har tillsammans med regionala aktörer tagit initiativ till en serie regionala seminarier, där ledande personer från näringsliv, akademi och politik möts för att diskutera hur man kan samverka för att nå ekonomisk tillväxt. Det började i Västra Götaland och nu är turen kommen till övre Norrland. Media hälsas välkomna under dagen.

Plats: Folkets hus Tid: 22 april klockan 9–16
Moderator: Henric Borgström, ekonomijournalist

Program

9.30 Kaffe
10.00 Välkommen, Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet och Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond
10.30 Konkurrenskraftiga regioner – en del av tillväxten, Jan Edling, VINNOVA 11.00 Resursutredningen och den regionala konkurrenskraften, Dan Brändström, regeringens utredare
11.30 Lägesrapport från Regionsamtalen, Jan-Åke Björklund, regeringens samordnare

12.00 Lunch

13.00 Norrländska tillväxtinitiativ IT-lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov, Anders O E Johansson, LTU och VD Process IT Innovations, Framtidens Bioraffinaderi, Peter Blomqvist, VD, Processum Skogsindustriklustret, Per Lärkeryd, VD, Indexator, Umeå Plant Science Center, en innovation för kommersialisering av forskning , Göran Sandberg, rektor Umeå Universitet Triple Helix-samverkan och regional konkurrenskraft, Ulf Westerberg, ordförande i VINNVÄXT 14.30 Kaffe
15.00 Norrland – en framtida tillväxtregion. Företrädare för näringsliv, akademi och politik tänker framåt: Karin Jonsson Bodin, VD Polarbröd, Peter Hedman, Regionförbundet Västerbottens län, Erik Hägglund, VD MacGregor Cranes, Örnsköldsvik, Göran Sandberg, rektor Umeå universitet, Pia Sandvik-Viklund, rektor Luleå Tekniska Universitet, Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik, Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden
16.00 Avslutning

Redaktör: Carina Dahlberg