"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-23

Rehabilitering betydelsefullt för patienter med utmattningssyndrom

NYHET Patienter med utmattningssyndrom skiljer sig från befolkningen i övrigt genom att de upplever högre krav i arbetet och lägre socialt stöd. Det är större sannolikhet att kvinnor med utmattningssyndrom rapporterar lägre känslomässigt stöd, visar den avhandling som Therése Stenlund försvarar vid Umeå universitet 27 februari.

Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste årtiondena. Psykiska sjukdomar och syndrom var den största kategorin bland nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar hos både kvinnor och män under 2006. Trots att många söker hjälp för utmattningssyndrom och är sjukskrivna på grund av det finns det lite forskning om vilken rehabilitering som bör erbjudas.

För att utvärdera effekten av olika rehabiliteringsprogram studerades 136 patienter från Stresskliniken, Norrlands universitetssjukhus. Ingen skillnad i behandlingseffekt kunde påvisas mellan kognitiv beteendeinriktad rehabilitering (KBR) i kombination med Qigong och enbart Qigong efter en ettårig rehabilitering. Båda grupperna hade förbättrats med minskade nivåer av stress och minskad sjukskrivning. Patienter i båda grupperna upplevde att den ettåriga rehabiliteringen gav dem redskap som de kunde använda för egenvård och för att ändra beteende.

Under rehabiliteringsperioden hade nära hälften av patienterna i gruppen med enbart Qigong sökt samtalsbehandling utanför Stresskliniken. När endast de patienter som bara deltagit i rehabiliteringsprogrammen på Stresskliniken ingick i analysen, visades att KBR i kombination med Qigong hade fördelar i jämförelse med enbart Qigong. Effekten av KBR kombinerat med Qigong var större för kvinnor än för män. Nivåerna av utmattning och trötthet minskade. Patienterna upplevde att en miljö med gott bemötande och bekräftelse var viktig för att starta en beteendeförändring och att rehabilitering i grupp hade fördelar som igenkännande och stöd i gruppen. Tidiga rehabiliteringsinsatser är viktiga för att förebygga långtidssjukskrivning.

Therése Stenlund nås på mobiltelefon 073-207 22 07, arbetstelefon 090-785 33 72 eller e-post therese.stenlund@vll.se.

En porträttbild på Therése Stenlund finns att ladda ned från
http://www8.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Fredag 27 februari försvarar Therése Stenlund, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Rehabilitation for patients with burnout”. Svensk titel: ”Rehabilitering vid utmattningssyndrom”.
Disputationen äger rum klockan 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Christina H. Opava, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-18434

Redaktör: Bertil Born