"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-09

Rekordhögt söktryck till fördjupningskurs

NYHET Under höstterminen fördubblar Juridiska institutionen platserna på kursen Barnrätt, som i år haft ett rekordhögt söktryck.

Text: Sofia Strömgren

– Det är väldigt roligt att kursen är så populär. Det handlar om ett viktigt rättsområde för både blivande jurister och blivande socionomer och jag tror att det är särskilt viktigt att de här två studentgrupperna får mötas, för de kommer ju att mötas i yrkeslivet, säger Görel Granström, prefekt vid Juridiska institutionen.

Barnrätt är, tillsammans med Beskattningsrätt 2 och Kredit- och exekutionsrätt, en av institutionens äldsta fördjupningskurser och har funnits sedan mitten av 1990-talet. Kursen är valbar för studenter på Juristprogrammet och på Socionomprogrammet, men kan också sökas som fristående kurs.

Pedagogiskt engagemang

Att söktrycket ökat så mycket just i år kan bero på att barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet. Det säger lektor Maria Forsman, som är kursansvarig lärare.
– Från sin start har kursen haft ett levande pedagogiskt engagemang och den har utvecklats med sin tid. Denna termin handlar kursen förstås mycket om tolkning och tillämpning av barnkonventionen, inför att den blir svensk lag. För att vi ska få en progressiv tillämpning av barnkonventionen är det avgörande att det finns jurister och socionomer med aktuell kunskap i barnrättslig metod och teori. Därför är det extra glädjande att så många valt kursen, säger hon.

FN:s konvention om barnets rättig­heter (som kallas barnkonven­tionen) inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Barnkonventionen blir inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från den 1 januari 2020.