"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-21

Rekordmånga studenter söker till Umeå universitet

NYHET Totalt har 31 139 ansökningar till Umeå universitets utbildningar och kurser för vårterminen 2011 kommit in. Det är 3 864 fler jämfört med året innan. Ökningen motsvarar 14,2 procent.

– Det är mycket glädjande. Eftersom ökningen dessutom är betydligt större hos oss jämfört med snittökningen i hela landet tolkar jag det som att Umeå universitet är ett väldigt attraktivt utbildningsuniversitet och att universitetets utbildningar får mycket väl godkänt. Samtidigt ska vi komma ihåg att ansökningar är ett ganska vagt mått på hur många som till slut verkligen registrerar sig på en utbildning, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Antalet ansökningar till Umeå universitet ökar med 14,2 procent, jämfört med 9,9 procent i hela riket, enligt en rapport från Verket för högskoleservice, VHS. Umeå universitet kommer på tredje plats bland de lärosäten som har högst ökning av antalet sökande både när det gäller förstahandsökande och totalt antal sökande.

– Även om Umeå universitet har många sökande så kvarstår problematiken att ansökningarna fördelar sig ojämnt över olika utbildningar och kurser. Vi kommer därför att se över vårt utbildningsutbud. Det blir extra viktigt eftersom allt pekar på att ansökningssiffrorna kommer att sjunka ganska drastiskt efter 2012, fortsätter Anders Fällström.

Även om allt fler söker till Umeå universitet kommer universitet inte att kunna ta emot fler studenter än i dagsläget eftersom ersättningen från staten, det så kallade takbeloppet, inte höjts.

17 542 personer har i första hand sökt till Umeå universitet, en ökning med 5,8 procent. Även den ökningen är över riksnittet som ligger på 2,9 procent.
– Det är verkligen roligt att allt fler väljer Umeå universitet som första alternativ, säger Anders Fällström.

Lärosäten i Sverige med hösta ökningen av sökande:

1. Linnéuniversitetet + 7 288 individer 2. Örebro universitet + 4 705 individer 3. Umeå universitet + 3 864 individer 4. Högskolan i Gävle + 3 165 individer
5. Karolinska institutet + 3 023 individer

Lärosäten med största ökningen av antalet förstahandssökande:

1. Linnéuniversitetet + 3 944 individer 2. Karolinska Institutet + 1 270 individer 3. Umeå universitet + 969 individer 4. Mittuniversitetet + 879 individer
5. Örebro universitet + 828 individer

Antalet sökande till högre utbildning i Sverige har ökat stadigt de senaste 3 åren. 
Största ökningen sker bland sökande upp till 24 år. Antalet sökande vårterminen 2011 ökar inom samtliga åldersgrupper jämfört med samma termin 2009. Av de sökande är 63 procent kvinnor, 33 procent män, 3 procent saknar svenskt personnummer och går därför inte att könsbestämma. Bland de 20 mest sökta utbildningarna i landet finns som vanligt medicin, juridik och ekonomi i topp.


Hela VHS pressmeddelande och statistikunderlag

Kontaktperson:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Tel: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg