"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-18

Rekordmånga studenter vid Umeå universitet – kan bli 32 000 innan årets slut

NYHET Under hösten har Umeå universitet sprängt en historisk gräns, antalet studenter är nu fler än 31 000. Under de två första veckorna in på höstterminen har antalet studenter ökat med 3 444, personer, en ökning som motsvarar 12,9 procent, jämfört med samma tid i fjol.

– Vi är väldigt glada över att så många väljer att studera vid Umeå universitet. Vi tror att studentantalet kan stiga till närmare 32 000 innan årets slut, säger Göran Sandberg, en mycket nöjd rektor för Umeå universitet.

Från årets början och fram till den 14 september hade Umeå universitet 30 163 registrerade studenter på grund- och avancerad nivå och 1 193 på forskarnivå. Totalt 31 356 studenter. Eftersom registreringen pågår under hela terminen kommer antalet studenter fortsätta att öka.

Det finns flera faktorer som gör att tillströmmingen till högskolan ökar så kraftigt.

– Det rådande arbetsmarknadsläget gör att fler söker sig till studier samtidigt som många också stannar kvar i väntan på att arbetsmarknadsläget ska förbättras. Vi har också ovanligt stora gymnasieårskullar just nu, men jag tror också att våra marknadsföringsinsatser har bidragit, säger Göran Sandberg.

Foto: Gösta Wendelius

Redaktör: Carina Dahlberg