"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-03

Rekordökning av studenter vid Umeå universitet

NYHET Antalet nybörjare vid Umeå universitet ökade med 37 procent under läsåret 2008/09 jämfört med föregående läsår. Det är den största ökningen bland alla stora universitet. Lund och Stockholms universitet noterade den näst största ökningen i gruppen med 17 procent vardera.

Läsåret 2008/09 registrerade sig 11 473 nybörjarstudenter vid Umeå universitet, det var  3 102 fler jämfört med året innan. Statistiken kommer från Högskoleverkets analys av antalet nybörjare vid universiteten.

– Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Bland de stora universiteten är Umeå universitet det som procentuellt ökade antalet nybörjare i särklass under förra läsåret. Även numerärt ligger vi oerhört bra till. Vi hade fler nybörjare än Uppsala universitet. Detta är förstås mycket roligt, men knappast förvånande. Umeå universitet är ett friskt och nytänkande universitet, med starkt studentinflytande, närhet mellan människor och mycket hög kvalitet inom såväl utbildning som forskning, säger Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning.

Läsåret 2008/09 nådde antalet nybörjare vid svenska universitet och högskolor sin högsta nivå någonsin, 94 000 personer som inte tidigare studerat vid högskola påbörjade högre utbildning. Det är en ökning med 8 procent jämfört med föregående läsår. Antalet svenska nybörjare var högre än på länge, 69 700 svenska studenter påbörjade högre utbildning detta läsår. Bara en gång tidigare har dessa varit fler, läsåret 2002/03 fanns strax över 70 000 svenska nybörjare i högskolan.

Enligt Högskoleverket, HSV, ökar antalet nybörjare på alla typer av program som leder till en generell examen men ökningen var störst, 29 procent, på masterexamensprogrammen.
– Det är särskilt roligt att ansökningarna till magister- och masterutbildningar ökar så kraftigt. Det betyder att denna utbildningsnivå nu är känd, och att studenterna söker den kompetens som dessa utbildningar ger.

Störst procentuella ökningar av antalet nybörjare mellan läsåret 2007/08 och läsåret 2008/09 hade, Mittuniversitetet (51 procent), Högskolan i Skövde (45 procent) och Högskolan Dalarna (43 procent) och sedan Umeå universitet (37 procent).

Enligt Högskoleverket ser ökningen av antalet nybörjare i landet ut att fortsätta höstterminen 2009. Preliminära uppgifter om registrerade studenter till och med den 15 oktober visar på en 20-procentig ökning av antalet nybörjare jämfört med höstterminen 2008.
– Vi hoppas att trenden håller i sig, vilket också allt tyder på. Umeå universitetes preliminära siffror för vårterminen 2010 är mycket positiva, säger Åsa Bergenheim.

HSV:s pressmeddelande och analys

Bilden: Välbesökt lunchevenemang av Kultur på campus i Lärarutbildningshuset.
Foto: Mattias Pettersson.

Redaktör: Carina Dahlberg