"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Rektor för Hanois medicinuniversitet i Umeå

NYHET Umeå Centre for Global Health Research – ett centrum för global hälsoforskning – har under veckänden haft besök från Hanoi Medical University. Evenemanget markerar tio års forskningssamarbete med Umeå universitet, Karolinska institutet och den göteborgsbaserade Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Bilden visar mötet mellan Umeå universitets rektor Göran Sandberg och professor Nguyen Duc Hinh, rektor för Hanois medicinska universitet.

Vid en konferens kring hälsa och hälsoutveckling i Vietnam kommenterade deltagarna det lyckade samarbetet kring hälsoövervakningsstationen FilaBavi, grundad med bl.a. medel från Sidas forskningsråd SAREC, och tog upp sätt att fortsätta samarbetet mellan de fyra parterna.

FilaBavi startade 1996 som ett samarbete mellan folkhälsoforskare i Vietnam och Sverige. Här samlar man hälsodata på samhällsnivå som grund för planering, genomförande och utvärdering av insatser. Stationen har gett forskningsmöjligheter som ligger till grund för 19 doktorsexamina vid Umeå universitet, Karolinska institutet och NHV. Under seminariet annonserades ytterligare två doktorandanställningar för vietnamesiska studenter med stöd från Umeå Centre for Global Health Research.

I samband med forskarmötet sade Hanoi-universitetets rektor Nguyen Duc Hinh att det finns ett ovärderligt och vetenskapligt sett mycket produktivt samarbete mellan de fyra parterna.

- Konferenser av det här slaget ger möjlighet att stärka banden och lägga grunden för framtida forskningsplaner när nya personer, som jag själv, tar över i de deltagande organisationerna, sade han.

Professor Stig Wall vid Umeå universitet, ledare för Umeå Centre for Global Health Research, underströk den stora betydelsen av fältstationer som FilaBavi:

- FilaBavi har visar sig bli en nationell nationell resurs för forskning och kompetensutveckling i Vietnam, sade han, och dess forskningsresultat ger goda och välgrundade riktlinjer för utvecklingen av hälso- och sjukvården i landet. Inom ramen för INDEPTH, ett nätverk av liknande fältstationer i flera länder i Asien och Afrika, har det också gett underlag för mer övergripande studier som vidgar vår förståelse för hälsomönster och prioriteringar på global nivå.

För mer information och bilder från mötet, kontakta gärna professor Peter Byass,
Umeå Centre for Global Health Research, tel: +46 76 7873007, e-post: peter.byass@epiph.umu.se
www.globalhealthresearch.net

Redaktör: Elin Andersson