"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-26

Rektor för Umeå universitet tilldelas akademi-medalj

NYHET Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet tar lördag den 28 januari emot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Nilsson-Ehle medalj.

Utdelning kommer att ske vid Akademiens högtidssammankomst i Musikaliska akademien den 28 januari 2006. Akademien har beslutat om utdelning av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens Nilsson-Ehle medalj tilldelas professor Göran Sandberg, Umeå, för internationellt ledande forskning om genetisk och fysiologisk reglering av tillväxt och egenskaper hos skogsträd samt för uppbyggnaden av en av världens främsta miljöer för experimentell växtforskning.

Akademiens Nilsson-Ehle medalj instiftades 1951. Den är i gediget guld (diam. 45 mm) i etui. Utdelas till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Medaljen utdelas högst vart tredje år.

Tidigare mottagare av Nilsson-Ehle medaljen:

2003: Statsagronom Jan Philipsson
2000: Professor Nils Olof Bosemark
1997: Professor emeritus Arne Lundqvist
1994: Professor James Mac Key
1991: Professor emeritus Arne Hagberg

Under samma högtid erhåller TeknD, Carl Kempe, Örsköldsvik, hedersdoktor vid Umeå universitet och tidigare ordförande för universitetsstyrelsen, Akademiens guldmedal för framsynt och långsiktigt stöd till förstklassig skoglig och skogsindustriell forskning grundat på egen kunskap, erfarenhet och strategisk analys, Läs mer på: www.ksla.se

Redaktör: Carina Dahlberg