"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

Rektor Göran Sandberg: Debatten om kvalitet är bra

NYHET – Debatten i riksmedia mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund(SUHF) och Högskoleverket om kvalitet, kvalitetssäkring och utvärderingär av godo och den välkomnar jag.

Rektor Göran Sandberg har själv aktivt bidragit i debatten, bl.a. genom en mycket uppmärksammad artikel i DN Debatt i mitten av november. Själv är han paradoxalt nog aktiv inom båda organisationerna och befinner sig därför i det klassiska läget att sitta på två stolar samtidigt.

– Högskoleverket har ansvaret att utvärdera kvaliteten inom högre utbildning i vårt land. Högskoleverket har varit drivande i detta kvalitetsarbete inom högre utbildning – och gjort detta bra. Tack vare Högskoleverket håller landets högskoleutbildningar hög kvalitet. Detta har jag aldrig ifrågasatt. Högskoleverket ska sträva efter högsta möjliga kvalitet. Debatten handlar egentligen om praktiska saker: vad ska vi mäta och hur ska vi mäta?

Olika perspektiv

Rektor Sandberg menar att de svårdefinierad begreppet kvalitet betyder olika i olika sammanhang och kontext. Begreppet kvalitet måste ses ur olika aspeker när det gäller universitetets verksamheter, här gäller olika kriterier för kvalitet inom utbildning, forskning och administration

Utbildning

– Inom grundutbildningen måste vi leva upp till de krav studenterna ställer på oss. De måste få bästa möjliga utbildning. Resultatet av deras utbildning, slutprodukten, måste hålla högsta kvalitet. Detta ska vi följa upp och mäta.

Tidigare har Högskoleverket mätt själv processen, vilket studenter har varit måttligt intresserade av. Givetvis stödjer jag studenternas krav på mer lärarledd tid och kontinuerliga utvärderingar. När det gäller lärarkapacitet menar jag att universitet och högskolor nästan är kriminellt underfinansierade.

När Göran Sandberg talar om studentperspektivet och studentinflytande, inser han naturligtvis kursutvärderingarnas centrala betydelse.
– Alla kurser måste göra detta bra. Alla studenter ska verkligen fylla i sina utvärderingar. Återkoppling och uppföljning måste bli bättre. Här hoppas jag mycket på projektet KVUL som leds av min kollega prorektor Åsa Bergenheim. (KVUL står för kvalitetsutveckling av utbildningar vid Umeå universitet.

Forskning

– Inom naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning kan man faktiskt säga att det är relativt lätt att mäta kvalitet. Här finns det internationellt gällande regler som omfattar antal publicerade vetenskapliga artiklar och hur många gånger en forskare eller forskargrupp blivit citerade, fortsätter Göran Sandberg.

Värre och svårare är det inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Här vill Göran Sandberg dela ut en stor eloge till humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, som själv utarbetat ett kvalitetssystem för forskningen.

Administration

Avslutningsvis menar Göran Sandberg att kvaliteten inom universitetets administration ska definieras i termer av hur professionellt stödet är till lärosätets två stora uppgifter: utbildning och forskning.

Redaktör: Stefan Lybeck