"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-26

Rektor Lena Gustafsson inledningstalar på AAL-konferensen i Lecce

NYHET När det europeiska samarbetsprogrammet AAL (Ambient Assisted Living) idag inledde sitt årliga forum i italienska Lecce var dess ordförande, Umeå universitets rektor Lena Gustafsson, en av inledningstalarna.– Jag hoppas att årets forum är vändpunkten, då vi går från projektfasen till att också se resultat!

Lena Gustafsson kunde välkomna mer än 600 deltagare – varav ett 50-tal utställande företag, de flesta av det 50-tal projekt som stöds av AAL, men också utomeuropeiska deltagare från Nordamerika och Afrika – till ett möte i skuggan av den ekonomiska krisen.

– Just detta år, i tider av finansiella utmaningar i Europa, är det verkligen viktigt att vara innovativa för att öppna upp nya marknader och att stötta industrin – inte minst små och medelstora företag – för att skapa nya jobb, och samtidigt stödja våra äldre medborgare. Därför är nyckelordet för detta år konferens "Social innovation", sa Lena Gustafsson, som varit ordförande för AAL sedan sin tid som generaldirektör för Vinnova, som är den svenska myndighet som implementerar AAL-projekt inom Sverige.

Brett spektrum av innovationer

I en intervju inför mötet underströk Lena Gustafsson att AAL-projekten inte bara handlar om teknik och hälsofrågor; minst lika viktigt är att arbeta med sociala frågor, som till exempel känslor av ensamhet och isolering.

Silas Olsson, chef för AAL:s huvudkontor i Bryssel, menar att AAL har två huvudsakliga mål: att stötta äldre människor och att stötta industrin, framför allt de mindre företagen.
– Vi fokuserar på lösningar. Det kan handla om verktyg eller praktisk hjälp, det viktiga är att det är en tjänst som bygger broar mellan människor och tillgängliggör service i form av hälsovård, socialvård eller social interaktion.

– Vi har egentligen bara två begränsningar, två "måsten": Det ena är att varje projekt ska involvera ett litet eller medelstort företag, som bedöms vara mer flexibla och ha bättre kontakt med lokala marknader än större företag. Det andra att det ska finns deltagare från slutanvändarna själva, antingen i form av testpersoner eller pensionärsorganisationer, säger Silas Olsson.

Lena Gustafsson understryker att det finns flera utmaningar i processen. Området är präglat av stora olikheter när det gäller regler och kulturella traditioner, även inom Europa, och i de fallen hoppas hon att AAL kan vara en arena för överbryggande möten och för att identifiera nya marknader.
– Det är viktigt, för annars finns risken att lösningar från Japan, Kina, Sydkorea och andra länder kommer att dominera – den potentiellt enorma – marknaden i Europa!

Läs mer

Läs hela intervjun med Lena Gustafsson och Silas Olsson i EU:s Projects Magazine: ICT hand in hand with social innovation

Vinnovas information om AAL (på svenska): AAL - Ambient Assisted Living

Om AAL Joint Programme

AAL-programmet är inledningsvis avsett för åren 2008–2013. Programmet, vars syfte är att stödja forskning och utveckling inom området, har en total budget på 700 miljoner Euro, varav hälften kommer från EU-kommissionen och de 20 medlemsländerna, hälften från privata aktörer.

Det övergripande målet är att förbättra livskvaliteten för äldre människor, och att stärka den industriella basen i Europa genom användning av ICT (information and Communications Technologies). Bakgrunden till detta nya stöd är åldrandet och demografiska förändringar i Europa, som medför både utmaningar och nya möjligheter för såväl medborgare som social- och hälsovård, europeisk industri och marknad.

Läs mer på: www.aal-europe.eu

Redaktör: Michael Nordvall