"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-22 Uppdaterad: 2024-05-24, 08:51

Rektor uttalar sig om manifestationerna för Palestina

NYHET Runt om i världen och i Sverige pågår propalestinska studentprotester, så även vid Umeå universitet. Till universitetet har det kommit en rad åsikter från studenter och medarbetare om att universitetet ska ta ställning och agera för Palestina. Så här svarar rektor Hans Adolfsson.

Kriget mellan Israel och Hamas leder till ett fruktansvärt mänskligt lidande hos civilbefolkningen och det är plågsamt att ta del av den rapportering som når oss. Vi är många som hoppas att den här konflikten snabbt ska upphöra och att en fredlig lösning kan nås. Jag har därför full förståelse och respekt för alla som på olika sätt vill visa sin frustration för det som händer. Vi har alla, såväl studenter som medarbetare, en grundlagsskyddad rätt till fri åsiktsbildning och att uttrycka våra åsikter. Det är rättigheter som universitetet värnar, och det ska aldrig råda några tvivel om den saken.

Samtidigt är det viktigt att demonstrationer och manifestationer sker på ett respektfullt sätt så att studenter och medarbetare, alldeles oavsett åsikt, känner sig trygga och säkra. Universitetets arbets- och studiemiljö måste värnas och det gör vi bäst genom att ha en fredlig och respektfull dialog med varandra.

Ett flertal studenter och medarbetare vill att universitetet ska ta ställning för Palestina i den pågående konflikten. Universitetets uppgift är att bedriva forskning och utbildning, att vara en plats där kunskap och idéer utbyts, även om det som kan upplevas som kontroversiellt. Universitetet värnar den akademiska friheten och ska vara en arena fri från påverkan från vare sig politik, religion eller andra yttre faktorer.

Samtidigt är Umeå universitet en myndighet under regeringen och styrs som sådan av svensk lagstiftning, av riktlinjer och olika direktiv. Universitetet har som myndighet varken uppdrag eller mandat att manifestera utrikespolitiska uppfattningar eller driva utrikespolitiska frågor. Vi värnar dock internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Via ansvarsfulla internationella kunskapsutbyten bidrar vi som universitet till ökad förståelse för varandra och därmed främjar vi också en fredlig utveckling i världen.

Studenter och medarbetare har efterfrågat att universitetet ska agera på samma sätt som vid Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men för att universitetet ska gå in och exempelvis avbryta alla institutionella samarbeten med ett land krävs beslut och direktiv från Sveriges regering, sanktioner som regeringen då också införde mot Ryssland och Belarus. Något sådant beslut har regeringen inte fattat när det gäller den pågående konflikten i mellanöstern. I likhet med Sveriges Universitets- och högskoleförbunds ställningstagande som finns att läsa på suhf.se, så kommer Umeå universitetet att ha samma hållning i den frågan.

Protesterna vid campusdammen i Umeå har hittills varit lugna och fredliga. Det är min förhoppning att det ska fortsätta på det sättet. Min önskan är att vi vid Umeå universitet ska fortsätta kunna diskutera och debattera svåra och viktiga frågor utan att det splittrar oss och skapar otrygghet för någon. Vi varken behöver eller ska tycka lika, men vi måste respektera varandra och allas olika åsikter. Det är endast så vi kan bygga en bättre framtid och vi är ju här för att tillsammans göra världen bättre.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Om situationen på campus eller i vår omvärld väcker känsla av oro hos någon kan studenter kontakta Studenthälsan och medarbetare kan kontakta företagshälsovården