"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Rektorns ruta – Aktum nr 4, 2010

NYHET Det finns en dynamik och en kraft bland universitetets medarbetare och studenter som jag ser som avgörande.

Jag vill börja med att tacka för det fantastiska mottagandet jag har fått, det värmer och inspirerar. Det finns en dynamik och en kraft bland universitetets medarbetare och studenter som jag ser som avgörande nu när vi tillsammans ska flytta fram universitets position ytterligare ett steg, något som är nödvändigt i den globala konkurrenssituation vi befinner oss i.

Inledningen av min rektorsperiod har som sig bör varit allt annat än lugn. Jag har haft många intressanta och viktiga möten inom och utanför universitetet.

Jag ser nu fram emot att tillsammans med den övriga universitetsledningen påbörja en besöksrunda på institutionerna. Målsättningen är att vi före nästa sommar ska ha besökt och haft dialog med samtliga institutioner.

Den fråga som många ställer är i vilken riktning jag vill leda Umeå universitet. I mina ögon, och andras, har Göran Sandberg gjort ett fantastiskt arbete. Jag kommer att verka för att satsningar som han, tillsammans med medarbetare, har inlett fullföljs. Införandet av karriärbidrag och satsningar på starka miljöer är instrument för att få den utveckling som jag anser är nödvändig.

Av avgörande betydelse för universitetets fortsatta utveckling är att vi kan erbjuda våra medarbetare goda förutsättningar i den knivskarpa internationella konkurrensen. Vi måste skapa en tjänstesituation som gör att våra forskare, lärare och andra medarbetare vill stanna kvar men som också gör universitetet till en attraktiv arbetsplats långt utanför landets gränser. Den svenska tjänstemodellen skapar onödiga motsättningar mellan våra huvuduppdrag, utbildning och forskning, och den allt viktigare uppgiften: nyttiggörandet av forskningsrön och innovationsutveckling.

Alla och envar kan förstås inte samtidigt förväntas vara den mest framstående forskaren, den mest engagerade läraren, den mest framgångsrike entreprenören, och tillika en god kommunikatör och administratör. Men kreativa miljöer skapas genom att olika förmågor värdesätts och får utvecklas i största möjliga harmoni. Alla parter gynnas av att vi vidareutvecklar våra utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöer till kreativa miljöer. Sådana miljöer utvecklar oss till en attraktiv samarbetspartner såväl regionalt som internationellt och ger även studenterna en möjlighet att utveckla sina nätverk, något som leder dem snabbare in på arbetsmarknaden.

För att vi ska lyckas är jag övertygad om att helheten måste utvecklas till fromma för delarna. Detta inbegriper också styrkan av att ha, och nyttja, den breda kompetens som spänner över både fakultets- och ämnesgränser. För att uppnå detta kommer såväl prioriteringar som risktagande att krävas men också ambitioner, mod och ett klokt ledarskap på alla nivåer.

Lena Gustafsson, rektor

Redaktör: Lena Gustafsson