"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-07

Rektorns ruta – Aktum nr 5 – 2009

NYHET En ny termin med nya studenter. En termin när Umeå universitet kommer att ligga nära max med avseende på utbildningsvolym, sannolikt kommer vi att ha 32 000 studenter vid årsskiftet.

Vi är ett av landets största och främsta utbildningsuniversitet vilket inte bara visar sig i studentantal utan också genom att vi oftast får bra betyg i Högskoleverkets utvärderingar.

Hur är det då att komma som ny student till Umeå universitet hösten 2009? Förhoppningsvis ganska bra.

Även om det är trångt på bostadsmarknaden så här i början på terminen så är kommunen och deras bostadsbolag Bostadens arbete med studentbostäder och välkomnande ett föredöme i landet.

Tyvärr finns det sådant som är mindre bra, nämligen den alkoholkultur som förknippas med en del av välkomstarrangemangen och speciellt då nollningarna. I år har det i vissa fall gått över gränsen. Det är fullständigt oacceptabelt att en del av våra studenter som en följd av nollningsaktiviteter hamnar på akuten med akut alkoholförgiftning.

Att vi ska ta hand om våra nya studenter är en självklarhet. Kårernas och sektionernas arbete är ovärderligt för att skapa ett bra mottagande. Det måste dock ske med stort ansvar – annars måste vi som myndighet agera.

Redaktör: Göran Sandberg