"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-06

Rektorns ruta – Aktum nr 6 – 2008

NYHET I våras skrev jag att drömmar om 10 miljarder i forskningspropositionen är orealistiska och att vi ska vara glada om det blir hälften. Nu vet vi: det blir hälften. 
En resursförstärkning för svensk forskning med 5 miljarder, när satsningen är fullt 
utbyggd 2012.

Tyvärr gissade jag fel, jag trodde att universiteten och högskolorna skulle få hälften och forskningsråden – hälften. Utbildningsministern meddelar att universiteten får 1,5 miljarder, forskningsråden en halv miljard och 1,8 miljarder avsätts för strategiska satsningar inom medicin, teknik och miljö.

Jag har full respekt för våra politikers rätt att prioritera vilken forskning som 
ska finansieras men måste ändå beklaga denna utveckling. Universiteten behöver stora förstärkningar av basanslagen, 
detta för att kunna ta ansvar för fri och obunden forskning.

Tanken på fristående universitet är populär i dagens debatt. Fria universitet är i och för sig en god tanke men det kräver lärosäten med sund ekonomi och stabil basfinansiering. Då räcker det inte med de resurstillskott som nu aviseras, dessa medel täcker i och för sig kostnadsökningarna men ger inget större utrymme för kvalitetssatsningar.

Departementet skickar dessutom signaler om att universitetens forskningsresurs ska vara kvalitetsrelaterad med an
del externa medel och publikationer/citeringar som underlag. Dessutom verkar det som om man kommer att vikta upp publicering inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap över medicin och teknik.

Vad detta betyder för Umeå universitet återstår att se. I sann norrländsk anda ska vi nog vara försiktiga 
och inte spendera eventuella resurstillskott innan pengarna sitter på vårt konto.

Redaktör: Göran Sandberg