"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Rektorns ruta – Aktum nr 4 – 2009

NYHET Lönar sig forskarutbildning? Den frågan blev tydlig för mig när jag kontaktades av en av årets nya doktorer som efter sin disputation återvände till sin tidigare arbetsplats, en skola i Umeå.

Det visade sig att det i det här fallet varken var en större merit för framtida karriärutveckling eller för löneutvecklingen.

Tyvärr är detta allmänt förekommande i offentlig sektor (utanför universiteten). Det är förmodligen inte heller en bra affär för en läkare anställd vid ett av landets landsting att ägna sig åt forskarutbildning – varken livslönen eller karriärutvecklingen gynnas särskilt signifikant av detta.

Forskarutbildning – till nytta för hela samhället

Det räcker med andra ord inte att universitet utbildar kompetenta doktorer. Vi måste förutom att vässa vår forskarutbildning övertyga arbetsgivare runt om i samhället och i synnerhet i offentlig sektor att dessa individer har kompetens som skapar mervärden för respektive organisation. Först då blir det försvarligt att ha den volym på forskarutbildning som vi har idag på de svenska universiteten.

Redaktör: Göran Sandberg